جدیدترین مطالب در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری ، افزایش فروش ، نرم افزار CRM

پرفروش ترین فیلم های آموزشی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری ، جذب مشتری ، افزایش فروش ، باشگاه مشتریان

رادیو مشتری ( گفتگو با متخصصین و صاحبین کسب و کار در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری )

ویدئو مارکتینگ
استقرار crm با حاتم طهرانی
نقش مکالمه تلفنی
ارتباط حرفه ای

مشتریان وفادار حاتم طهرانی

1. مجید مرآتی فشی(110امتیاز)
  • 2. فرید پارسایی (90امتیاز)
  • 3. محمد حسن کرمیان(60امتیاز)
  • 4. پویا حقی(50امتیاز)
  • 5. حمیدرضا کریمی(40امتیاز)
  • 6. سيد محمد سعادت(40امتیاز)
  • 7. محمد محسن کشتکاران(40امتیاز)
  • 8. فاطمه حسینی (40امتیاز)
  • 9. مهدی سعیدی(40امتیاز)
  • 10. سید حسین حسینیان(30امتیاز)