تازه ترین مطالب حوزه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

پرفروش ترین فیلم های آموزشی در مدیریت ارتباط با مشتری

رادیو مشتری

فضای مجازی
استقرار crm با حاتم طهرانی
نقش مکالمه تلفنی
ارتباط حرفه ای

مشتریان وفادار حاتم طهرانی

1. مجید مرآتی فشی(100امتیاز)
  • 2. فرید پارسایی (90امتیاز)
  • 3. محمد حسن کرمیان(60امتیاز)
  • 4. پویا حقی(50امتیاز)
  • 5. حمیدرضا کریمی(40امتیاز)
  • 6. سيد محمد سعادت(40امتیاز)
  • 7. فاطمه حسینی(40امتیاز)
  • 8. مهدی سعیدی (40امتیاز)
  • 9. سید حسین حسینیان(30امتیاز)
  • 10. مهدی مقدم(30امتیاز)