وبینار بلند مدت مهارت های مدیر CRM

جذب مشتری

از طریق فرم روبرو رزرو کنید که با شروع مجدد دوره به شما اطلاع رسانی شود

طی 10 جلسه دو ساعته

روزهای جمعه ساعت 10 تا 12

بصورت وبینار

آموزش مهارت های 10 گانه یک مدیر CRM

پرسش و پاسخ

بررسی پروژه های مختلف

بررسی نرم افزار CRM

ارسال فایل صوتی برای تمام شرکت کنندگان

مدیر crm