با وجود رقابت شدید در بازار و توسعه روز افزون شبکه های اجتماعی و قدرت انتخاب گسترده مصرف کنندگان موجب شده تا مشتری مداری به یکی از مهمترین مزایای رقابتی برای شرکت ها تبدیل گردد.

برای ایجاد فرهنگ مشتری مداری در سازمان ،مدیران باید موارد زیر را مدنظر قرار دهند: همدلی با مشتریان ، آموزش پرسنل سازمان، تعامل مستقیم با مشتری،جبران خسارات مشتریان،رفتار مناسب با مشتری و…

مقالات این بخش را از دست ندهید.

×
سارا احمدی-واتس اپ Whatsapp chat
سارا احمدی-تلگرام Whatsapp chat