فرهنگ crm و تغییر نگرش در روند مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان

دوره درون سازمانی مهارت های مکالمه تلفنی
اطلاعات بیشتر
close-image