مهارت های استراتژیک با تقویت عملکرد افراد تیم در گسترش کسب و کار

دوره درون سازمانی مهارت های مکالمه تلفنی
اطلاعات بیشتر
close-image