وبلاگ
شکاف در ارتباط با مشتری

شکاف در ارتباط با مشتری (Gap in CRM) چیست؟

شکاف در ارتباط با مشتری زمانی ایجاد می شود که انتظارات مشتری از سازمان با آنچه سازمان ارائه می دهد مطابقت نداشته باشد. این شکاف می تواند منجر به کاهش رضایت مشتری، کاهش وفاداری مشتری و افزایش هزینه های خدمات مشتری شود.

در این مقاله، به بررسی عوامل ایجاد شکاف در ارتباط با مشتری و راهکارهای رفع آن خواهیم پرداخت.

برای مشاهده هر بخش بروی آن کلیک کنید

 

تعریف شکاف crm

تعریف شکاف در ارتباط با مشتری

 

شکاف در ارتباط با مشتری به عدم هماهنگی بین انتظارات مشتری و درک و پاسخگویی سازمان به آن انتظارات گفته می شود. این شکاف می تواند منجر به کاهش رضایت مشتری، کاهش وفاداری مشتری و افزایش هزینه های خدمات مشتری شود.

 

اهمیت شکاف در ارتباط با مشتری

شکاف در ارتباط با مشتری برای سازمان ها اهمیت زیادی دارد. این شکاف می تواند منجر به عواقب منفی مختلفی شود، از جمله:

 • کاهش رضایت مشتری: رضایت مشتری یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت سازمان است. شکاف در ارتباط با مشتری می تواند منجر به کاهش رضایت مشتری شود.
 • کاهش وفاداری مشتری: وفاداری مشتری یکی دیگر از عوامل مهم در موفقیت سازمان است. شکاف در ارتباط با مشتری می تواند منجر به کاهش وفاداری مشتری شود.
 • افزایش هزینه های خدمات مشتری: شکاف در ارتباط با مشتری می تواند منجر به افزایش هزینه های خدمات مشتری شود.

برای جلوگیری از این عواقب منفی، سازمان ها باید به اهمیت شکاف در ارتباط با مشتری توجه داشته باشند و اقدامات لازم را برای رفع این شکاف انجام دهند.

انواع شکاف در ارتباط با مشتری

انواع شکاف در ارتباط با مشتری

 

شکاف درک زمانی ایجاد می شود که سازمان درک درستی از انتظارات مشتری نداشته باشد. این شکاف می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، از جمله:

 • عدم توجه به نیازهای مشتری: سازمان ممکن است به نیازهای مشتری توجه کافی نداشته باشد و در نتیجه، انتظارات مشتری را به درستی درک نکند.
 • عدم ارتباط موثر با مشتری: سازمان ممکن است با مشتری به طور موثر ارتباط برقرار نکند و در نتیجه، اطلاعات کافی در مورد انتظارات مشتری کسب نکند.
 • عدم استفاده از ابزارهای تحلیلی: سازمان ممکن است از ابزارهای تحلیلی برای درک انتظارات مشتری استفاده نکند.

برای رفع شکاف درک، سازمان باید اقدامات مختلفی انجام دهد، از جمله:

 • انجام تحقیقات بازار: سازمان باید تحقیقات بازار انجام دهد تا نیازهای مشتری را شناسایی کند.
 • مصاحبه با مشتریان: سازمان باید با مشتریان مصاحبه کند تا انتظارات آنها را درک کند.
 • استفاده از ابزارهای تحلیلی: سازمان باید از ابزارهای تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به مشتری استفاده کند.

 

شکاف انتظار

 

شکاف انتظار زمانی ایجاد می شود که انتظارات مشتری با آنچه سازمان ارائه می دهد مطابقت نداشته باشد. این شکاف می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، از جمله:

 • عدم شفافیت در مورد محصولات و خدمات: سازمان ممکن است اطلاعات کافی در مورد محصولات و خدمات خود ارائه ندهد و در نتیجه، انتظارات مشتری را برآورده نکند.
 • عدم ارائه خدمات با کیفیت: سازمان ممکن است خدمات با کیفیت ارائه ندهد و در نتیجه، انتظارات مشتری را برآورده نکند.
 • عدم تغییر محصولات و خدمات متناسب با انتظارات مشتری: سازمان ممکن است محصولات و خدمات خود را متناسب با انتظارات مشتری تغییر ندهد.

برای رفع شکاف انتظار، سازمان باید اقدامات مختلفی انجام دهد، از جمله:

 • شفافیت در مورد محصولات و خدمات: سازمان باید اطلاعات کافی در مورد محصولات و خدمات خود ارائه دهد.
 • ارائه خدمات با کیفیت: سازمان باید خدمات با کیفیت ارائه دهد.
 • تغییر محصولات و خدمات متناسب با انتظارات مشتری: سازمان باید محصولات و خدمات خود را متناسب با انتظارات مشتری تغییر دهد.

 

شکاف پاسخگویی

 

شکاف پاسخگویی زمانی ایجاد می شود که سازمان به انتظارات مشتری به طور موثر پاسخ نمی دهد. این شکاف می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، از جمله:

 • عدم پاسخگویی سریع به مشتری: سازمان ممکن است به درخواست ها و شکایات مشتری به سرعت پاسخ ندهد.
 • عدم حل مشکلات مشتری: سازمان ممکن است نتواند مشکلات مشتری را به طور موثر حل کند.
 • عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب: سازمان ممکن است خدمات پس از فروش مناسبی ارائه ندهد.

برای رفع شکاف پاسخگویی، سازمان باید اقدامات مختلفی انجام دهد، از جمله:

 • پاسخگویی سریع به مشتری: سازمان باید به درخواست ها و شکایات مشتری به سرعت پاسخ دهد.
 • حل مشکلات مشتری: سازمان باید بتواند مشکلات مشتری را به طور موثر حل کند.
 • ارائه خدمات پس از فروش مناسب: سازمان باید خدمات پس از فروش مناسبی ارائه دهد.

در نهایت، باید توجه داشت که شکاف در ارتباط با مشتری یک مشکل پیچیده است که می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. برای رفع این شکاف، سازمان ها باید اقدامات مختلفی انجام دهند و به طور مداوم بر روی بهبود ارتباط با مشتری خود کار کنند.

دلایل شکاف مشتری

دلایل ایجاد شکاف در ارتباط با مشتری

 

شکاف در ارتباط با مشتری به عدم هماهنگی بین انتظارات مشتری و درک و پاسخگویی سازمان به آن انتظارات گفته می شود. این شکاف می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، که می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 • عوامل مربوط به مشتری: این عوامل شامل عواملی هستند که خارج از کنترل سازمان هستند و می توانند منجر به ایجاد شکاف در ارتباط با مشتری شوند. برخی از این عوامل عبارتند از:
  • عدم آگاهی مشتری از محصولات و خدمات سازمان: اگر مشتری از محصولات و خدمات سازمان آگاهی کافی نداشته باشد، ممکن است انتظارات غیرواقع بینانه ای از آنها داشته باشد.
  • عدم توانایی مشتری در بیان انتظارات خود: اگر مشتری نتواند انتظارات خود را به طور واضح و موثر بیان کند، سازمان ممکن است نتواند آنها را درک کند.
  • تغییر انتظارات مشتری در طول زمان: انتظارات مشتری می تواند به دلایل مختلفی، مانند تغییر نیازها، تغییر تکنولوژی یا تغییر وضعیت اقتصادی، تغییر کند. اگر سازمان نتواند این تغییرات را درک کند، ممکن است نتواند به انتظارات مشتری پاسخ دهد.

 

 • عوامل مربوط به سازمان: این عوامل شامل عواملی هستند که در کنترل سازمان هستند و می توانند منجر به ایجاد شکاف در ارتباط با مشتری شوند. برخی از این عوامل عبارتند از:
  • عدم توجه به نیازهای مشتری: اگر سازمان به نیازهای مشتری توجه کافی نداشته باشد، ممکن است انتظارات مشتری را به درستی درک نکند.
  • عدم ارتباط موثر با مشتری: اگر سازمان با مشتری به طور موثر ارتباط برقرار نکند، ممکن است اطلاعات کافی در مورد انتظارات مشتری کسب نکند.
  • عدم وجود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) کارآمد: اگر سازمان سیستم CRM کارآمدی نداشته باشد، ممکن است نتواند اطلاعات مربوط به مشتری را به طور موثر جمع آوری، ذخیره و پردازش کند.
  • عدم ارائه محصولات و خدمات با کیفیت: اگر سازمان محصولات و خدمات با کیفیت ارائه ندهد، ممکن است انتظارات مشتری را برآورده نکند.
  • عدم پاسخگویی سریع و موثر به مشتری: اگر سازمان به درخواست ها و شکایات مشتری به سرعت و موثر پاسخ ندهد، ممکن است انتظارات مشتری را برآورده نکند.

 

عوامل مربوط به مشتری

عوامل مربوط به مشتری می توانند منجر به ایجاد شکاف در ارتباط با مشتری شوند، زیرا آنها می توانند منجر به ایجاد انتظارات غیرواقع بینانه در مشتری شوند. برای جلوگیری از این امر، سازمان ها باید اقدامات مختلفی انجام دهند، از جمله:

 • آگاهی بخشی به مشتری: سازمان ها باید به مشتریان خود کمک کنند تا محصولات و خدمات خود را بهتر درک کنند. این کار را می توان با ارائه اطلاعات دقیق و کامل به مشتریان، توضیح مزایای محصولات و خدمات سازمان و ایجاد انتظارات واقع بینانه در مشتریان انجام داد.
 • شنونده بودن: سازمان ها باید به مشتریان خود گوش دهند و نظرات و پیشنهادات آنها را جدی بگیرند. این کار به سازمان ها کمک می کند تا انتظارات مشتری را بهتر درک کنند.
 • تغییر انتظارات مشتری: اگر انتظارات مشتری غیرواقع بینانه باشد، سازمان باید تلاش کند تا آنها را تغییر دهد. این کار را می توان با ارائه اطلاعات و آموزش به مشتریان انجام داد.

 

عوامل مربوط به سازمان

عوامل مربوط به سازمان می توانند منجر به ایجاد شکاف در ارتباط با مشتری شوند، زیرا آنها می توانند منجر به عدم درک انتظارات مشتری یا عدم پاسخگویی به انتظارات مشتری شوند. برای جلوگیری از این امر، سازمان ها باید اقدامات مختلفی انجام دهند، از جمله:

 • تمرکز بر نیازهای مشتری: سازمان ها باید تمرکز خود را بر نیازهای مشتری قرار دهند. این کار به سازمان ها کمک می کند تا انتظارات مشتری را بهتر درک کنند.
 • ارتباط موثر با مشتری: سازمان ها باید با مشتری به طور موثر ارتباط برقرار کنند. این کار به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات بیشتری در مورد انتظارات مشتری کسب کنند.
 • استفاده از سیستم CRM کارآمد: سازمان ها باید از سیستم CRM کارآمدی استفاده کنند تا اطلاعات مربوط به مشتری را به طور موثر جمع آوری، ذخیره و پردازش کنند.
 • ارائه محصولات و خدمات با کیفیت: سازمان ها باید محصولات و خدمات با کیفیتی ارائه دهند تا انتظارات مشتری را برآورده کنند.
 • پاسخگویی سریع و موثر به مشتری: سازمان ها باید به درخواست ها و شکایات مشتری به سرعت و موثر پاسخ دهند تا انتظارات مشتری را برآورده کنند.

در نهایت، باید توجه داشت که شکاف در ارتباط با مشتری یک مشکل پیچیده است که می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. برای رفع این شکاف، سازمان ها باید اقدامات مختلفی انجام دهند و به طور مداوم بر روی بهبود ارتباط با مشتری خود کار کنند.

عواقب شکاف crm

عواقب شکاف در ارتباط با مشتری

 

کاهش رضایت مشتری

رضایت مشتری یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت سازمان است. مشتریانی که از محصولات و خدمات سازمان رضایت دارند، احتمال بیشتری دارد که دوباره از آن سازمان خرید کنند و به دیگران نیز آن را توصیه کنند.

شکاف در ارتباط با مشتری می تواند منجر به کاهش رضایت مشتری شود. اگر انتظارات مشتری برآورده نشود، مشتری ناراضی خواهد شد. این نارضایتی می تواند منجر به کاهش خرید از سازمان، کاهش توصیه سازمان به دیگران و حتی شکایت از سازمان شود.

 

کاهش وفاداری مشتری

وفاداری مشتری به معنای تمایل مشتری به خرید مجدد از سازمان است. مشتریان وفادار احتمال بیشتری دارد که به سازمان پایبند باشند و حتی در شرایط سخت از آن حمایت کنند.

شکاف در ارتباط با مشتری می تواند منجر به کاهش وفاداری مشتری شود. اگر انتظارات مشتری برآورده نشود، مشتری ممکن است به دنبال سازمان دیگری باشد که بتواند انتظارات او را برآورده کند. این امر می تواند منجر به از دست دادن مشتریان وفادار سازمان شود.

 

افزایش هزینه های خدمات مشتری

خدمات مشتری شامل تمام تعاملات بین سازمان و مشتری است، از جمله پاسخگویی به سوالات، رسیدگی به شکایات و ارائه پشتیبانی فنی. هزینه های خدمات مشتری شامل هزینه های نیروی انسانی، هزینه های فناوری اطلاعات و هزینه های سایر منابع است.

شکاف در ارتباط با مشتری می تواند منجر به افزایش هزینه های خدمات مشتری شود. اگر انتظارات مشتری برآورده نشود، مشتری ممکن است با سازمان تماس بیشتری داشته باشد تا مشکلات خود را حل کند. این امر می تواند منجر به افزایش هزینه های نیروی انسانی، هزینه های فناوری اطلاعات و هزینه های سایر منابع شود.

در نهایت، باید توجه داشت که شکاف در ارتباط با مشتری می تواند عواقب منفی مختلفی برای سازمان داشته باشد. برای جلوگیری از این عواقب، سازمان ها باید اقدامات لازم را برای رفع شکاف در ارتباط با مشتری انجام دهند.

انتظارات مشتریان

راهکارهای رفع شکاف در ارتباط با مشتری

 

بهبود درک مشتری

شکاف درک زمانی ایجاد می شود که سازمان درک درستی از انتظارات مشتری نداشته باشد. برای رفع این شکاف، سازمان باید اقدامات مختلفی انجام دهد، از جمله:

 • انجام تحقیقات بازار: سازمان باید تحقیقات بازار انجام دهد تا نیازهای مشتری را شناسایی کند.
 • مصاحبه با مشتریان: سازمان باید با مشتریان مصاحبه کند تا انتظارات آنها را درک کند.
 • استفاده از ابزارهای تحلیلی: سازمان باید از ابزارهای تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به مشتری استفاده کند.

برای بهبود درک مشتری، سازمان ها باید اقدامات زیر را انجام دهند:

 • تمرکز بر نیازهای مشتری: سازمان ها باید تمرکز خود را بر نیازهای مشتری قرار دهند. این کار به سازمان ها کمک می کند تا انتظارات مشتری را بهتر درک کنند.
 • ارتباط موثر با مشتری: سازمان ها باید با مشتری به طور موثر ارتباط برقرار کنند. این کار به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات بیشتری در مورد انتظارات مشتری کسب کنند.
 • استفاده از سیستم CRM کارآمد: سازمان ها باید از سیستم CRM کارآمدی استفاده کنند تا اطلاعات مربوط به مشتری را به طور موثر جمع آوری، ذخیره و پردازش کنند.

 

مدیریت انتظارات مشتری

شکاف انتظار زمانی ایجاد می شود که انتظارات مشتری با آنچه سازمان ارائه می دهد مطابقت نداشته باشد. برای رفع این شکاف، سازمان باید اقدامات مختلفی انجام دهد، از جمله:

 • شفافیت در مورد محصولات و خدمات: سازمان باید اطلاعات کافی در مورد محصولات و خدمات خود ارائه دهد. این کار به مشتریان کمک می کند تا انتظارات واقع بینانه ای از محصولات و خدمات سازمان داشته باشند.
 • ایجاد انتظارات واقع بینانه: سازمان باید انتظارات مشتری را به طور واضح و موثر مدیریت کند. این کار را می توان با ارائه اطلاعات دقیق و کامل به مشتریان، توضیح مزایای محصولات و خدمات سازمان و ایجاد انتظارات واقع بینانه در مشتریان انجام داد.
 • تغییر انتظارات مشتری: اگر انتظارات مشتری غیرواقع بینانه باشد، سازمان باید تلاش کند تا آنها را تغییر دهد. این کار را می توان با ارائه اطلاعات و آموزش به مشتریان انجام داد.

 

بهبود پاسخگویی به مشتری

شکاف پاسخگویی زمانی ایجاد می شود که سازمان به انتظارات مشتری به طور موثر پاسخ نمی دهد. برای رفع این شکاف، سازمان باید اقدامات مختلفی انجام دهد، از جمله:

 • پاسخگویی سریع به مشتری: سازمان باید به درخواست ها و شکایات مشتری به سرعت پاسخ دهد. این کار به مشتریان کمک می کند تا احساس کنند که سازمان به آنها اهمیت می دهد و به مشکلات آنها رسیدگی می کند.
 • حل مشکلات مشتری: سازمان باید بتواند مشکلات مشتری را به طور موثر حل کند. این کار به مشتریان کمک می کند تا از محصولات و خدمات سازمان رضایت داشته باشند.
 • ارائه خدمات پس از فروش مناسب: سازمان باید خدمات پس از فروش مناسبی ارائه دهد. این کار به مشتریان کمک می کند تا از محصولات و خدمات سازمان به طور کامل بهره مند شوند.

در نهایت، باید توجه داشت که رفع شکاف در ارتباط با مشتری یک فرآیند مستمر است. سازمان ها باید به طور مداوم بر روی بهبود ارتباط با مشتری خود کار کنند تا رضایت مشتری را افزایش دهند و وفاداری مشتری را حفظ کنند.

 

نویسنده : حمید حاتم طهرانی

 

سوالات متداول:

 

شکاف در ارتباط با مشتری چیست؟

شکاف در ارتباط با مشتری زمانی ایجاد می شود که انتظارات مشتری از سازمان با آنچه سازمان ارائه می دهد مطابقت نداشته باشد. این شکاف می تواند منجر به کاهش رضایت مشتری، کاهش وفاداری مشتری و افزایش هزینه های خدمات مشتری شود.

راهکارهای رفع شکاف در crm چیست؟

بهبود درک مشتری ،مدیریت انتظارات مشتری،بهبود پاسخگویی به مشتری

دوره جــادوی فــروش در دیــــوار رونمایی شد

اطلاعات بیشتر
close-image
×
سارا احمدی-واتس اپ Whatsapp chat
سارا احمدی-تلگرام Whatsapp chat