وبلاگ
متقاعد سازی مشتری

متقاعد سازی مشتری چیست؟ + 19 روش و تکنیک حرفه ای و جامع

متقاعد سازی مشتری ، یک فرآیند دو طرفه است که در آن، فرد یا گروهی از افراد، سعی در تغییر نگرش، رفتار یا عقاید شخص یا گروه دیگری دارند.

در متقاعد سازی، فرد یا گروه متقاعد کننده، سعی می کند تا از طریق استدلال، شواهد و سایر روش ها، مخاطب را به پذیرش دیدگاه خود ترغیب کند.

 

اهمیت متقاعد سازی مشتری در فروش و بازاریابی

در دنیای امروز، که رقابت در بازار بسیار شدید است، فروشندگان و بازاریابان برای موفقیت، نیاز به استفاده از متقاعد سازی دارند.

متقاعد سازی، به فروشندگان و بازاریابان کمک می کند تا:

 • آگاهی از محصول یا خدمات خود را افزایش دهند.
 • تمایل به خرید را در مشتریان ایجاد کنند.
 • اقدام خرید را در مشتریان ایجاد کنند.

 

عوامل موثر بر متقاعد سازی مشتری

عوامل مختلفی بر متقاعد سازی موثر هستند که می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 • عوامل مربوط به مخاطب: ویژگی هایی مانند سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد، ارزش ها و باورها، بر میزان تاثیر متقاعد سازی بر مخاطب تاثیر می گذارند.
 • عوامل مربوط به پیام و شیوه ارائه: محتوا و پیام متقاعد سازی باید مناسب مخاطب باشد و بر نیازها و خواسته های او پاسخ دهد. شیوه ارائه متقاعد سازی نیز بر میزان تاثیر آن تاثیر می گذارد.

 

شخصیت و ویژگی های مخاطب

ویژگی هایی مانند سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد، ارزش ها و باورها، بر میزان تاثیر متقاعد سازی بر مخاطب تاثیر می گذارند.

برای مثال، یک پیام متقاعد سازی که برای مخاطبان جوان طراحی شده است، با یک پیام متقاعد سازی که برای مخاطبان مسن طراحی شده است، متفاوت خواهد بود.

 

محتوا و پیام متقاعد سازی

محتوا و پیام متقاعد سازی باید مناسب مخاطب باشد و بر نیازها و خواسته های او پاسخ دهد.

برای مثال، اگر پیام متقاعد سازی بر نیازهای مخاطب پاسخ ندهد، مخاطب انگیزه ای برای تغییر نگرش، رفتار یا عقاید خود نخواهد داشت.

 

شیوه ارائه متقاعد سازی

شیوه ارائه متقاعد سازی نیز بر میزان تاثیر آن تاثیر می گذارد. استفاده از تکنیک های موثر متقاعد سازی، می تواند میزان تاثیر متقاعد سازی را افزایش دهد.

برای مثال، استفاده از داستان، مثال و شواهد، می تواند به متقاعد سازی مخاطب کمک کند.

 

برای مشاهده بخشهای مختلف مقاله بروی هر قسمت کلیک کنید تا به بخش مورد نظر هدایت شوید.

 

19  اصل و تکنیک حرفه ای و جامع متقاعد سازی مشتری

 

اصول متقاعد سازی مشتری

اصل تعهد و التزام

 

اصل تعهد و التزام، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد زمانی که کاری را انجام می دهند، احساس می کنند که باید کاری در مقابل انجام دهند.

این اصل، در فروش و بازاریابی، کاربرد زیادی دارد و می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند.

 

تاثیر اصل تعهد و التزام بر متقاعدسازی مشتری

اصل تعهد و التزام، می تواند تاثیر زیادی بر متقاعدسازی مشتری داشته باشد. این اصل، به فروشندگان و بازاریابان کمک می کند تا مشتریان را به انجام اقدامات کوچکی مانند ثبت نام در خبرنامه، دریافت نمونه رایگان یا پر کردن پرسشنامه، ترغیب کنند.

زمانی که مشتری این اقدامات کوچک را انجام می دهد، احساس می کند که به نوعی به فروشنده یا بازاریاب متعهد شده است و بنابراین، احتمال اینکه در آینده از محصولات یا خدمات آنها خریداری کند، بیشتر است.

 

چطور از اصل تعهد و التزام در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

 

برای استفاده از اصل تعهد و التزام در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • توزیع نمونه رایگان: ارائه نمونه رایگان از محصول یا خدمات، یکی از بهترین روش ها برای استفاده از اصل تعهد و التزام است. زمانی که مشتری از نمونه رایگان استفاده می کند، احساس می کند که به محصول یا خدمات متعهد شده است و بنابراین، احتمال اینکه در آینده از آن خریداری کند، بیشتر است.
 • ارائه تخفیف یا هدیه: ارائه تخفیف یا هدیه نیز، می تواند به استفاده از اصل تعهد و التزام کمک کند. زمانی که مشتری یک تخفیف یا هدیه دریافت می کند، احساس می کند که به نوعی به فروشنده یا بازاریاب بدهکار شده است و بنابراین، احتمال اینکه در آینده از آنها خریداری کند، بیشتر است.
 • ترغیب مشتری به انجام اقدامات کوچک: ترغیب مشتری به انجام اقدامات کوچک مانند ثبت نام در خبرنامه، دریافت نمونه رایگان یا پر کردن پرسشنامه، نیز می تواند به استفاده از اصل تعهد و التزام کمک کند. زمانی که مشتری این اقدامات کوچک را انجام می دهد، احساس می کند که به فروشنده یا بازاریاب متعهد شده است و بنابراین، احتمال اینکه در آینده از محصولات یا خدمات آنها خریداری کند، بیشتر است.

 

مثال هایی از استفاده از اصل تعهد و التزام در متقاعد سازی مشتری

 

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل تعهد و التزام در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشگاه اینترنتی، به مشتریان خود امکان می دهد تا در خبرنامه آن فروشگاه ثبت نام کنند. زمانی که مشتری در خبرنامه ثبت نام می کند، احساس می کند که به فروشگاه متعهد شده است و بنابراین، احتمال اینکه در آینده از محصولات یا خدمات آن فروشگاه خریداری کند، بیشتر است.
 • یک شرکت بیمه، به مشتریان خود امکان می دهد تا به صورت رایگان از خدمات مشاوره بیمه ای آن شرکت استفاده کنند. زمانی که مشتری از خدمات مشاوره بیمه ای استفاده می کند، احساس می کند که به شرکت بیمه متعهد شده است و بنابراین، احتمال اینکه در آینده از خدمات بیمه ای آن شرکت خریداری کند، بیشتر است.
 • یک رستوران، به مشتریان خود امکان می دهد تا از یک ظرف رایگان غذا به عنوان پیش غذا استفاده کنند. زمانی که مشتری از ظرف رایگان غذا استفاده می کند، احساس می کند که به رستوران متعهد شده است و بنابراین، احتمال اینکه در آینده از غذاهای آن رستوران خریداری کند، بیشتر است.

در پایان، لازم به ذکر است که استفاده از اصل تعهد و التزام، تنها یکی از روش های متقاعد سازی مشتری است. برای اینکه بتوان از این اصل به بهترین نحو استفاده کرد، لازم است که سایر روش ها و تکنیک های متقاعدسازی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

اصل عمل متقابل در متقاعدسازی

اصل عمل متقابل

 

اصل عمل متقابل، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد زمانی که کاری برای آنها انجام می شود، احساس می کنند که باید کاری در مقابل انجام دهند.

این اصل، در فروش و بازاریابی، کاربرد زیادی دارد و می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند.

 

تاثیر اصل عمل متقابل بر متقاعد سازی مشتری

اصل عمل متقابل، می تواند تاثیر زیادی بر متقاعد سازی مشتری داشته باشد. این اصل، به فروشندگان و بازاریابان کمک می کند تا مشتریان را به انجام اقدامات کوچکی مانند ثبت نام در خبرنامه، دریافت نمونه رایگان یا پر کردن پرسشنامه، ترغیب کنند.

زمانی که مشتری این اقدامات کوچک را انجام می دهد، احساس می کند که به نوعی به فروشنده یا بازاریاب بدهکار شده است و بنابراین، احتمال اینکه در آینده از آنها خریداری کند، بیشتر است.

 

تفاوت اصل عمل متقابل و اصل تعهد و التزام

اصل عمل متقابل و اصل تعهد و التزام، دو اصل مهم متقاعد سازی هستند که شباهت هایی با یکدیگر دارند. هر دوی این اصول بر اساس احساس بدهکاری در فرد مخاطب، عمل می کنند.

با این حال، تفاوت اصلی این دو اصل در این است که اصل عمل متقابل، بر اساس یک عمل کوچک از طرف فروشنده یا بازاریاب، عمل می کند. در حالی که اصل تعهد و التزام، بر اساس انجام یک سری اقدامات از طرف مشتری، عمل می کند.

به عنوان مثال، اگر یک فروشگاه اینترنتی، به مشتریان خود امکان دهد تا در خبرنامه آن فروشگاه ثبت نام کنند، این یک عمل کوچک از طرف فروشگاه است که می تواند بر اساس اصل عمل متقابل، باعث افزایش احتمال خرید مشتری از آن فروشگاه شود.

در حالی که اگر یک فروشگاه اینترنتی، به مشتریان خود امکان دهد تا از یک محصول یا خدمات آن فروشگاه به صورت رایگان استفاده کنند، این یک اقدام بزرگتر از طرف فروشگاه است که می تواند بر اساس اصل تعهد و التزام، باعث افزایش احتمال خرید مشتری از آن فروشگاه شود

ویژگیاصل عمل متقابلاصل تعهد و التزام
عملیک عمل کوچک از طرف فروشنده یا بازاریابیک سری اقدامات از طرف مشتری
احساساحساس بدهکاری در فرد مخاطباحساس تعهد در فرد مخاطب
نتیجهافزایش احتمال خرید از فروشنده یا بازاریابافزایش احتمال خرید از فروشنده یا بازاریاب

لازم به ذکر است که استفاده از هر دو اصل عمل متقابل و اصل تعهد و التزام، می تواند به متقاعد سازی مشتری کمک کند. با این حال، لازم است که فروشندگان و بازاریابان، تفاوت های این دو اصل را در نظر بگیرند تا بتوانند از آنها به بهترین نحو استفاده کنند.

متقاعد سازی مشتری

اصل نفوذ در متقاعد سازی مشتری

 

اصل نفوذ، یکی از اصول مهم متقاعد سازی مشتری است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند تا از افرادی پیروی کنند که از نظر آنها دارای نفوذ هستند.

این اصل، در فروش و بازاریابی، کاربرد زیادی دارد و می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند.

 

تاثیر اصل نفوذ بر متقاعد سازی مشتری

اصل نفوذ، می تواند تاثیر زیادی بر متقاعدسازی مشتری داشته باشد. این اصل، به فروشندگان و بازاریابان کمک می کند تا:

 • محصولات یا خدمات خود را به عنوان محصولات یا خدماتی معتبر و قابل اعتماد معرفی کنند.
 • مشتریان را به خرید از خود ترغیب کنند.

 

چطور از اصل نفوذ در متقاعدسازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل نفوذ در متقاعدسازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • استفاده از افراد مشهور یا متخصص: یکی از بهترین روش ها برای استفاده از اصل نفوذ، استفاده از افراد مشهور یا متخصص است. زمانی که افراد مشهور یا متخصص، از یک محصول یا خدمات حمایت می کنند، احتمال اینکه مردم آن محصول یا خدمات را خریداری کنند، بیشتر می شود.
 • استفاده از نشانه های رسمی: استفاده از نشانه های رسمی نیز، می تواند به استفاده از اصل نفوذ کمک کند. به عنوان مثال، استفاده از برچسب ها و گواهینامه های معتبر، می تواند به نشان دادن اعتبار محصول یا خدمات کمک کند.
 • استفاده از رتبه بندی یا نظرات مشتریان: استفاده از رتبه بندی یا نظرات مشتریان نیز، می تواند به استفاده از اصل نفوذ کمک کند. زمانی که مشتریان از یک محصول یا خدمات رضایت دارند، احتمال اینکه سایر مشتریان نیز از آن محصول یا خدمات رضایت داشته باشند، بیشتر می شود.

 

مثال هایی از استفاده از اصل نفوذ در متقاعدسازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل نفوذ در متقاعدسازی مشتری آورده شده است:

 • یک شرکت بیمه، از یک پزشک متخصص برای تبلیغ محصولات بیمه ای خود استفاده می کند.
 • یک فروشگاه اینترنتی، از نظرات مشتریان خود برای افزایش اعتبار محصولات خود استفاده می کند.
 • یک برند لوازم آرایشی، از یک بازیگر مشهور برای تبلیغ محصولات خود استفاده می کند.

در پایان، لازم به ذکر است که استفاده از اصل نفوذ، تنها یکی از روش های متقاعدسازی مشتری است. برای اینکه بتوان از این اصل به بهترین نحو استفاده کرد، لازم است که سایر روش ها و تکنیک های متقاعدسازی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

متقاعد سازی مشتری

اصل پایبندی

 

اصل پایبندی، یکی از اصول مهم متقاعد سازی مشتریان است که بر اساس آن، افراد تمایل دارند رفتارهای خود را با باورها و ارزش های خود هماهنگ کنند.

این اصل، در فروش و بازاریابی، کاربرد زیادی دارد و می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند.

 

تاثیر اصل پایبندی بر متقاعد سازی مشتری

اصل پایبندی، می تواند تاثیر زیادی بر متقاعدسازی مشتری داشته باشد. این اصل، به فروشندگان و بازاریابان کمک می کند تا:

 • مشتریان را به انجام اقدامات کوچک سوق دهند که می تواند منجر به اقدامات بزرگتر شود.
 • مشتریان را به خرید از خود ترغیب کنند.

 

چطور از اصل پایبندی در متقاعدسازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل پایبندی در متقاعدسازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • ترغیب مشتری به انجام اقدامات کوچک: یکی از بهترین روش ها برای استفاده از اصل پایبندی، ترغیب مشتری به انجام اقدامات کوچک است. زمانی که مشتری یک اقدام کوچک انجام می دهد، احتمال اینکه اقدامات بزرگتری نیز انجام دهد، بیشتر می شود. به عنوان مثال، یک فروشگاه اینترنتی، می تواند به مشتریان خود امکان دهد تا در خبرنامه آن فروشگاه ثبت نام کنند. این یک اقدام کوچک است که می تواند منجر به اقدامات بزرگتری مانند خرید از آن فروشگاه شود.
 • استفاده از زبان تعهد: استفاده از زبان تعهد نیز، می تواند به استفاده از اصل پایبندی کمک کند. به عنوان مثال، یک فروشنده می تواند به مشتری بگوید: “اگر این محصول را خریداری کنید، پشیمان نخواهید شد.” این جمله، مشتری را متعهد می کند که محصول را خریداری کند.
 • تقویت رفتارهای گذشته: تقویت رفتارهای گذشته مشتری نیز، می تواند به استفاده از اصل پایبندی کمک کند. به عنوان مثال، یک شرکت بیمه، می تواند به مشتریان خود که بیمه های خود را تمدید می کنند، تخفیف دهد. این کار، شرکت بیمه را به مشتری نشان می دهد که به رفتارهای گذشته او اهمیت می دهد.

 

مثال هایی از استفاده از اصل پایبندی در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل پایبندی در متقاعدسازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشگاه اینترنتی، به مشتریان خود امکان می دهد تا در خبرنامه آن فروشگاه ثبت نام کنند.
 • یک فروشنده به مشتری می گوید: “اگر این محصول را خریداری کنید، پشیمان نخواهید شد.”
 • یک شرکت بیمه، به مشتریان خود که بیمه های خود را تمدید می کنند، تخفیف می دهد.

در پایان، لازم به ذکر است که استفاده از اصل پایبندی، تنها یکی از روش های متقاعدسازی مشتری است. برای اینکه بتوان از این اصل به بهترین نحو استفاده کرد، لازم است که سایر روش ها و تکنیک های متقاعدسازی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

متقاعد سازی مشتری

اصل علاقه‌مندی در متقاعد سازی مشتری

 

اصل علاقه‌مندی، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند از افرادی پیروی کنند که آنها را دوست دارند.

این اصل، در فروش و بازاریابی، کاربرد زیادی دارد و می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند.

 

تاثیر اصل علاقه‌مندی بر متقاعدسازی مشتریان

اصل علاقه‌مندی، می تواند تاثیر زیادی بر متقاعدسازی مشتری داشته باشد. این اصل، به فروشندگان و بازاریابان کمک می کند تا:

 • مشتریان را به خود جذب کنند.
 • مشتریان را به خرید از خود ترغیب کنند.

 

چطور از اصل علاقه‌مندی در متقاعدسازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل علاقه‌مندی در متقاعدسازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

شباهت: شباهت، یکی از بهترین راه ها برای ایجاد علاقه در مشتری است. زمانی که افراد احساس می کنند که با شما شباهت دارند، بیشتر احتمال دارد که شما را دوست داشته باشند. برای ایجاد شباهت با مشتری، می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

 • از زبان و اصطلاحات مشابه با زبان و اصطلاحات مشتری استفاده کنید.
 • علایق و ارزش های مشترک با مشتری پیدا کنید.
 • از لباس ها یا جواهرات مشابه با مشتری استفاده کنید.

 

تحسین: تحسین، نیز می تواند به ایجاد علاقه در مشتری کمک کند. زمانی که افراد احساس می کنند که شما آنها را تحسین می کنید، بیشتر احتمال دارد که شما را دوست داشته باشند. برای تحسین مشتری، می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

 • به مشتری بگویید که نظرات او ارزشمند است.
 • به مشتری بگویید که او مهارت یا توانایی خاصی دارد.
 • به مشتری بگویید که او جذاب یا زیبا است.

 

همدلی: همدلی، نیز می تواند به ایجاد علاقه در مشتری کمک کند. زمانی که افراد احساس می کنند که شما آنها را درک می کنید، بیشتر احتمال دارد که شما را دوست داشته باشند. برای همدلی با مشتری، می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

 • به مشتری گوش دهید و نشان دهید که به آنچه او می گوید اهمیت می دهید.
 • از تجربیات خود برای نشان دادن اینکه درک می کنید او چه احساسی دارد، استفاده کنید.
 • به مشتری بگویید که شما برای او آرزوی موفقیت دارید.

 

مثال هایی از استفاده از اصل علاقه‌مندی در متقاعدسازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل علاقه‌مندی در متقاعدسازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشنده، از زبان و اصطلاحات مشابه با زبان و اصطلاحات مشتری استفاده می کند.
 • یک بازاریاب، به مشتری می گوید که نظرات او ارزشمند است.
 • یک شرکت بیمه، به مشتریان خود نشان می دهد که درک می کند آنها چه احساسی در مورد بیمه دارند.

 

در اینجا چند نکته اضافی برای استفاده از اصل علاقه‌مندی در متقاعدسازی مشتری آورده شده است:

 • واقعی باشید. مشتریان می توانند تقلید را تشخیص دهند، بنابراین مهم است که در تلاش خود برای ایجاد علاقه، صادق باشید.
 • متعادل باشید. بیش از حد تلاش برای ایجاد علاقه می تواند باعث شود که شما غیرقابل اعتماد به نظر برسید.
 • رویکرد شخصی داشته باشید. از تلاش برای ایجاد علاقه به طور کلی خودداری کنید و به جای آن، روی ایجاد علاقه با مشتری خاص تمرکز کنید.

با پیروی از این نکات، می توانید از اصل علاقه‌مندی به طور موثری برای متقاعدسازی مشتریان استفاده کنید.

متقاعد سازی مشتری

اصل کمیابی در متقاعد سازی مشتری

 

اصل کمیابی، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند چیزهایی را که کمیاب یا محدود هستند، بخواهند.

این اصل، در فروش و بازاریابی، کاربرد زیادی دارد و می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند.

 

تاثیر اصل کمیابی بر متقاعد سازی مشتری

اصل کمیابی، می تواند تاثیر زیادی بر متقاعدسازی مشتری داشته باشد. این اصل، به فروشندگان و بازاریابان کمک می کند تا:

 • توجه مشتریان را جلب کنند.
 • محصولات یا خدمات خود را ارزشمندتر جلوه دهند.
 • مشتریان را به خرید سریعتر ترغیب کنند.

 

چطور از اصل کمیابی در متقاعدسازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل کمیابی در متقاعدسازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • استفاده از محدودیت های زمانی: یکی از بهترین روش ها برای استفاده از اصل کمیابی، استفاده از محدودیت های زمانی است. به عنوان مثال، می توان به مشتری بگویید که یک محصول یا خدمات فقط برای مدت محدودی در دسترس است.
 • استفاده از محدودیت های کمیتی: استفاده از محدودیت های کمیتی نیز، می تواند به استفاده از اصل کمیابی کمک کند. به عنوان مثال، می توان به مشتری بگویید که یک محصول یا خدمات فقط در تعداد محدودی موجود است.
 • استفاده از زبان کمیابی: استفاده از زبان کمیابی نیز، می تواند به استفاده از اصل کمیابی کمک کند. به عنوان مثال، می توان به مشتری گفت که یک محصول یا خدمات “محدود”، “خاص” یا “ویژه” است.

 

مثال هایی از استفاده از اصل کمیابی در متقاعدسازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل کمیابی در متقاعدسازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشگاه اینترنتی، اعلام می کند که یک محصول خاص فقط برای مدت محدودی با تخفیف ویژه ارائه می شود.
 • یک شرکت هواپیمایی، اعلام می کند که تعداد بلیط های هواپیما برای یک پرواز خاص محدود است.
 • یک گالری هنری، اعلام می کند که یک نمایشگاه هنری فقط برای مدت محدودی در دسترس است.

 

متقاعد سازی مشتری

اصل نظریه تناقض انتخاب:

 

اصل نظریه تناقض انتخاب، که توسط بری شوارتز، روانشناس اجتماعی، مطرح شده است، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد با گزینه های کمتر، راحت تر تصمیم می گیرند.

این اصل، در فروش و بازاریابی، کاربرد زیادی دارد و می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند.

 

چطور از اصل نظریه تناقض انتخاب در متقاعدسازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل نظریه تناقض انتخاب در متقاعدسازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • استفاده از تعداد گزینه های کمتر: یکی از بهترین روش ها برای استفاده از اصل نظریه تناقض انتخاب، ارائه تعداد گزینه های کمتر به مشتری است. به عنوان مثال، می توان به مشتری دو مدل مشابه از یک گوشی هوشمند ارائه داد، نه پنج مدل.
 • استفاده از زبان ساده: استفاده از زبان ساده نیز، می تواند به استفاده از اصل نظریه تناقض انتخاب کمک کند. به عنوان مثال، می توان به مشتری گفت که یک محصول یا خدمات “ساده و قابل فهم” است.

 

مثال هایی از استفاده از اصل نظریه تناقض انتخاب در متقاعدسازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل نظریه تناقض انتخاب در متقاعدسازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشگاه اینترنتی، دو مدل مشابه از یک گوشی هوشمند را با قیمت های متفاوت ارائه می دهد.
 • یک شرکت بیمه، دو طرح بیمه مشابه را با پوشش های متفاوت ارائه می دهد.
 • یک برند لوازم آرایشی، دو رنگ مشابه از یک رژ لب را با قیمت های متفاوت ارائه می دهد.

اصل تناقض انتخاب، بر اساس این واقعیت است که افراد با گزینه های کمتر، راحت تر تصمیم می گیرند. این امر به این دلیل است که افراد با گزینه های کمتر، احساس می کنند که کنترل بیشتری بر تصمیم خود دارند.

برای استفاده از اصل تناقض انتخاب در متقاعدسازی مشتری، می توانید از دو گزینه مشابه به مشتری ارائه دهید. این دو گزینه باید به اندازه کافی مشابه باشند که مشتری بتواند آنها را مقایسه کند، اما باید تفاوت های جزئی نیز داشته باشند.

هنگامی که مشتری دو گزینه مشابه را می بیند، شروع به فکر کردن در مورد تفاوت های بین آنها می کند. این فکر کردن، باعث ایجاد راحتی در تصمیم گیری مشتری می شود. مشتری می تواند به راحتی یکی از دو گزینه را انتخاب کند، زیرا احساس می کند که کنترل بیشتری بر تصمیم خود دارد.

برای اینکه از اصل تناقض انتخاب به بهترین نحو استفاده کنید، باید دو گزینه مشابه را به مشتری ارائه دهید که تفاوت های جزئی بین آنها وجود داشته باشد. همچنین، باید از زبان ساده استفاده کنید تا مشتری بتواند به راحتی تصمیم گیری کند.

 

اصل تایید اجتماعی

 

اصل تایید اجتماعی، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند کاری را انجام دهند که دیگران انجام می دهند. این اصل، بر اساس این واقعیت است که افراد تمایل دارند احساس کنند که بخشی از یک گروه هستند و با دیگران همسو هستند.

 

چطور از اصل تایید اجتماعی در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل تایید اجتماعی در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 1. استفاده از افراد مشهور و مورد اعتماد: یکی از بهترین روش ها برای استفاده از اصل تایید اجتماعی، استفاده از افراد مشهور و مورد اعتماد است. به عنوان مثال، می توان به مشتری نشان داد که یک محصول یا خدمات توسط یک فرد مشهور یا مورد اعتماد استفاده می شود. این امر می تواند باعث شود که مشتری احساس کند که این محصول یا خدمات ارزشمند است و باید آن را خریداری کند.
 2. استفاده از افراد شبیه به مشتری: استفاده از افراد شبیه به مشتری نیز، می تواند به استفاده از اصل تایید اجتماعی کمک کند. به عنوان مثال، می توان به مشتری نشان داد که یک محصول یا خدمات توسط افرادی که با او شباهت دارند استفاده می شود. این امر می تواند باعث شود که مشتری احساس کند که این محصول یا خدمات مناسب او است.
 3. استفاده از آمار و ارقام: استفاده از آمار و ارقام نیز، می تواند به استفاده از اصل تایید اجتماعی کمک کند. به عنوان مثال، می توان به مشتری نشان داد که تعداد زیادی از افراد از یک محصول یا خدمات استفاده می کنند. این امر می تواند باعث شود که مشتری احساس کند که این محصول یا خدمات محبوب است و باید آن را خریداری کند.
 4. استفاده از نظرات مثبت مشتریان: استفاده از نظرات مثبت مشتریان نیز، می تواند به استفاده از اصل تایید اجتماعی کمک کند. به عنوان مثال، می توان به مشتری نظرات مثبت سایر مشتریان را در مورد یک محصول یا خدمات نشان داد. این امر می تواند باعث شود که مشتری احساس کند که این محصول یا خدمات ارزشمند است و باید آن را خریداری کند.
 5. استفاده از زبان تایید اجتماعی: استفاده از زبان تایید اجتماعی نیز، می تواند به استفاده از اصل تایید اجتماعی کمک کند. به عنوان مثال، می توان به مشتری گفت که یک محصول یا خدمات “محبوب” یا “توصیه شده” است. این امر می تواند باعث شود که مشتری احساس کند که این محصول یا خدمات ارزشمند است و باید آن را خریداری کند.
 6. استفاده از نشانه های تایید اجتماعی: استفاده از نشانه های تایید اجتماعی نیز، می تواند به استفاده از اصل تایید اجتماعی کمک کند. به عنوان مثال، می توان از برچسب های “توصیه شده توسط متخصصان” یا “رتبه بندی عالی” استفاده کرد. این امر می تواند باعث شود که مشتری احساس کند که این محصول یا خدمات ارزشمند است و باید آن را خریداری کند.

 

مثال هایی از استفاده از اصل تایید اجتماعی در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل تایید اجتماعی در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشگاه اینترنتی، از عکس یک بازیگر معروف در حال استفاده از یک محصول استفاده می کند.
 • یک شرکت بیمه، از یک وکیل معروف در تبلیغات خود استفاده می کند.
 • یک برند لوازم آرایشی، از یک مدل با ظاهری مشابه مشتری خود در تبلیغات خود استفاده می کند.
 • یک رستوران، از نظرات مثبت مشتریان خود در وب سایت خود استفاده می کند.
 • یک فروشگاه پوشاک، از برچسب های “توصیه شده توسط متخصصان” در کنار محصولات خود استفاده می کند.

اصل جاذبه در متقاعد سازی مشتری

اصل جاذبه :

 

اصل جاذبه، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند از افرادی که آنها را دوست دارند و به آنها اعتماد دارند، پیروی کنند. این اصل، بر اساس این واقعیت است که افراد تمایل دارند با افرادی که شبیه به آنها هستند، ارتباط برقرار کنند و با آنها تعامل داشته باشند.

در زمینه متقاعد سازی مشتری، این اصل می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند. برای مثال، اگر یک فروشنده بتواند با یک مشتری ارتباط برقرار کند و اعتماد او را جلب کند، بیشتر احتمال دارد که مشتری از او خرید کند.

 

چطور از اصل جاذبه در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل جاذبه در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • ایجاد شباهت: یکی از بهترین روش ها برای استفاده از اصل جاذبه، ایجاد شباهت بین فروشنده و مشتری است. این شباهت می تواند در زمینه های مختلف مانند سن، جنسیت، علایق، یا ارزش ها باشد.
 • ابراز علاقه: ابراز علاقه به مشتری نیز، می تواند به استفاده از اصل جاذبه کمک کند. این علاقه می تواند در قالب پرسیدن سوالات، گوش دادن فعال، یا ارائه تمجید باشد.
 • ایجاد اعتماد: ایجاد اعتماد نیز، یکی از عوامل مهم در استفاده از اصل جاذبه است. این اعتماد می تواند از طریق صداقت، تخصص، یا قابلیت اطمینان ایجاد شود.

 

مثال هایی از استفاده از اصل جاذبه در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل جاذبه در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشنده لباس، از صحبت در مورد علاقه مشترک خود با مشتری، مانند ورزش یا موسیقی، استفاده می کند تا ارتباط برقرار کند و اعتماد او را جلب کند.
 • یک مشاور مالی، از پرسیدن سوالات در مورد اهداف مالی مشتری استفاده می کند تا نشان دهد که به او علاقه مند است.
 • یک نماینده فروش بیمه، از ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در مورد محصولات خود استفاده می کند که به جلب اعتماد مشتری منجر می شود.

متقاعد سازی مشتری

اصل اقتدار در متقاعد سازی مشتری

 

اصل اقتدار، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند از افرادی که دارای اقتدار هستند، پیروی کنند. این اصل، بر اساس این واقعیت است که افراد تمایل دارند از افرادی که دارای دانش، مهارت، یا تجربه بیشتری هستند، پیروی کنند.

در زمینه متقاعد سازی مشتری، این اصل می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند. برای مثال، اگر یک فروشنده بتواند اقتدار خود را به عنوان یک متخصص در زمینه خود نشان دهد، بیشتر احتمال دارد که مشتری از او خرید کند.

 

چطور از اصل اقتدار در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل اقتدار در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • ابراز تخصص: یکی از بهترین روش ها برای استفاده از اصل اقتدار، ابراز تخصص خود در زمینه مورد نظر است. این تخصص می تواند از طریق مدارک تحصیلی، تجربه کاری، یا سخنرانی های عمومی نشان داده شود.
 • استفاده از نشانه های اقتدار: استفاده از نشانه های اقتدار نیز، می تواند به استفاده از اصل اقتدار کمک کند. این نشانه ها می تواند شامل لباس، ظاهر، یا محیط باشد.
 • ابراز اعتماد به نفس: ابراز اعتماد به نفس نیز، یکی از عوامل مهم در استفاده از اصل اقتدار است. این اعتماد به نفس می تواند از طریق زبان بدن، لحن صدا، یا رفتار نشان داده شود.

 

مثال هایی از استفاده از اصل اقتدار در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل اقتدار در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشنده لوازم آرایشی، از مدارک تحصیلی خود در زمینه زیبایی و پوست استفاده می کند تا تخصص خود را نشان دهد.
 • یک شرکت بیمه، از سخنرانی های یک متخصص مالی در مورد اهمیت بیمه استفاده می کند تا اقتدار خود را نشان دهد.
 • یک رستوران، از لباس های فرم کارکنان خود و دکوراسیون رسمی خود استفاده می کند تا اقتدار خود را نشان دهد.

اصل فوریت در ارتباط با مشتری

اصل فوریت در متقاعد سازی مشتری:

 

اصل فوریت، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند کاری را انجام دهند که احساس می کنند فوری است. این اصل، بر اساس این واقعیت است که افراد تمایل دارند از فرصت های از دست رفته جلوگیری کنند.

در زمینه متقاعد سازی مشتری، این اصل می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند. برای مثال، اگر یک فروشنده بتواند به مشتری نشان دهد که یک محصول یا خدمات برای مدت محدودی در دسترس است، بیشتر احتمال دارد که مشتری از او خرید کند.

 

چطور از اصل فوریت در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل فوریت در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • ایجاد محدودیت زمانی: یکی از بهترین روش ها برای استفاده از اصل فوریت، ایجاد محدودیت زمانی برای خرید محصول یا خدمات است. این محدودیت زمانی می تواند شامل تاریخ انقضا، تعداد محدودی از محصولات، یا تخفیف های محدود زمانی باشد.
 • ایجاد احساس کمبود: ایجاد احساس کمبود نیز، می تواند به استفاده از اصل فوریت کمک کند. این احساس کمبود می تواند از طریق بیان اینکه یک محصول یا خدمات محبوب است یا اینکه تعداد محدودی از آن در دسترس است، ایجاد شود.
 • ایجاد احساس خطر: ایجاد احساس خطر نیز، می تواند به استفاده از اصل فوریت کمک کند. این احساس خطر می تواند از طریق بیان اینکه یک فرصت از دست رفته خواهد بود یا اینکه یک تهدید وجود دارد، ایجاد شود.

 

مثال هایی از استفاده از اصل فوریت در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل فوریت در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشگاه اینترنتی، از عبارت “تخفیف ویژه تا پایان هفته” استفاده می کند تا مشتریان را به خرید سریعتر ترغیب کند.
 • یک شرکت بیمه، از عبارت “زمان محدود باقی مانده است” استفاده می کند تا مشتریان را به خرید بیمه سریعتر ترغیب کند.
 • یک سازمان خیریه، از عبارت “کمبود وقت برای کمک به دیگران وجود دارد” استفاده می کند تا مردم را به کمک مالی سریعتر ترغیب کند.

در اینجا چند نکته خاص برای استفاده از اصل فوریت در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • از عباراتی مانند “تخفیف ویژه تا پایان هفته” یا “زمان محدود باقی مانده است” استفاده کنید.
 • از تصاویر یا ویدیوهایی استفاده کنید که حس فوریت ایجاد می کنند.
 • از داستان هایی استفاده کنید که نشان دهند چگونه فرصت ها از دست رفته اند.

 

همدلی در فروش

اصل همدلی در متقاعد سازی مشتری:

 

اصل همدلی، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند از افرادی پیروی کنند که احساس می کنند آنها را درک می کنند. این اصل، بر اساس این واقعیت است که افراد تمایل دارند احساس کنند که با آنها ارتباط برقرار می شود و مورد توجه قرار می گیرند.

در زمینه متقاعد سازی مشتری، این اصل می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند. برای مثال، اگر یک فروشنده بتواند به مشتری نشان دهد که نیازها و خواسته های او را درک می کند، بیشتر احتمال دارد که مشتری از او خرید کند.

 

چطور از اصل همدلی در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل همدلی در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • شنونده فعال باشید. یکی از بهترین روش ها برای استفاده از اصل همدلی، گوش دادن فعال به مشتری است. این امر می تواند از طریق پرسیدن سوالات، گوش دادن به پاسخ ها، و بازتاب احساسات مشتری انجام شود.
 • درک نیازها و خواسته های مشتری. پس از گوش دادن فعال به مشتری، مهم است که نیازها و خواسته های او را درک کنید. این امر می تواند از طریق پرسیدن سوالات باز، بررسی رفتار مشتری، و تجزیه و تحلیل داده ها انجام شود.
 • احساسات مشتری را درک کنید. علاوه بر نیازها و خواسته های مشتری، مهم است که احساسات او را نیز درک کنید. این امر می تواند از طریق مشاهده زبان بدن مشتری، گوش دادن به لحن صدای او، و بررسی کلماتی که استفاده می کند انجام شود.

 

مثال هایی از استفاده از اصل همدلی در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل همدلی در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشنده لوازم آرایشی، از پرسیدن سوالات در مورد نیازهای مشتری و سبک زندگی او استفاده می کند تا نیازهای او را درک کند.
 • یک مشاور مالی، از گوش دادن به نگرانی های مشتری در مورد وضعیت مالی خود استفاده می کند تا احساسات او را درک کند.
 • یک شرکت بیمه، از بررسی داده های مربوط به حوادث رانندگی استفاده می کند تا خطرات رانندگی را برای مشتریان خود درک کند.

اصل همدلی، یک ابزار قدرتمند در متقاعد سازی مشتری است. با استفاده از این اصل، می توانید مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنید.

در اینجا چند نکته تخصصی برای استفاده از اصل همدلی در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • از زبانی استفاده کنید که با مشتریان هدف شما ارتباط برقرار کند.
 • از داستان ها و مثال هایی استفاده کنید که با تجربیات مشتریان هدف شما مرتبط باشد.
 • از زبانی استفاده کنید که احساسات را برانگیزد.

با استفاده از این نکات، می توانید از اصل همدلی برای ایجاد ارتباطی عمیق تر با مشتریان خود و متقاعد کردن آنها به خرید محصولات یا خدمات خود استفاده کنید.

 

داستان گویی

اصل داستان گویی

 

اصل داستان گویی، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند چیزی را که در قالب داستان ارائه می شود، به یاد بسپارند و باور کنند. این اصل، بر اساس این واقعیت است که افراد تمایل دارند از طریق داستان ها معنا و ارتباط ایجاد کنند.

در زمینه متقاعد سازی مشتری، این اصل می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند. برای مثال، اگر یک فروشنده بتواند یک داستان جذاب و مرتبط با محصول یا خدمات خود تعریف کند، بیشتر احتمال دارد که مشتری را متقاعد کند.

 

چطور از اصل داستان گویی در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل داستان گویی در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • از داستان های واقعی استفاده کنید. داستان های واقعی، بیشتر از داستان های تخیلی، قابل باور هستند و بنابراین تأثیر بیشتری دارند.
 • از داستان هایی استفاده کنید که با مشتریان هدف شما ارتباط برقرار کند. داستان هایی که با تجربیات و ارزش های مشتریان هدف شما مرتبط باشد، تأثیر بیشتری دارد.
 • از داستان هایی استفاده کنید که احساسات را برانگیزد. داستان هایی که احساسات مثبت یا منفی را برمی انگیزد، بیشتر ماندگار می شوند.

 

مثال هایی از استفاده از اصل داستان گویی در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل داستان گویی در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک شرکت لوازم آرایشی، از داستان یک زن که با استفاده از محصولات این شرکت اعتماد به نفس خود را به دست آورده است، برای تبلیغ محصولات خود استفاده می کند.
 • یک شرکت بیمه، از داستان یک خانواده که با استفاده از بیمه این شرکت از یک فاجعه جان سالم به در برده است، برای تبلیغ محصولات خود استفاده می کند.
 • یک شرکت فناوری، از داستان یک کارآفرین که با استفاده از محصولات این شرکت کسب و کار خود را راه اندازی کرده است، برای تبلیغ محصولات خود استفاده می کند.

 

مثال های خلاقانه

در اینجا چند ایده خلاقانه برای استفاده از اصل داستان گویی در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • از داستان های تعاملی استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید از یک داستان صوتی یا ویدئویی تعاملی استفاده کنید که به مشتریان اجازه می دهد تا انتخاب کنند که داستان چگونه پیش برود.
 • از داستان های ویروسی استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید از یک داستان جذاب و قابل اشتراک گذاری استفاده کنید که به احتمال زیاد توسط مشتریان شما در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود.
 • از داستان های شخصی استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید از داستان های خود یا داستان های کارکنان خود استفاده کنید تا اعتماد و ارتباط بیشتری با مشتریان خود ایجاد کنید.

با استفاده از این ایده ها، می توانید از اصل داستان گویی برای ایجاد تأثیری ماندگار بر مشتریان خود استفاده کنید.

خلاقیت در فروش

اصل خلاقیت:

 

اصل خلاقیت، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند چیزی را که جدید و غیرمنتظره است، به یاد بسپارند و باور کنند. این اصل، بر اساس این واقعیت است که افراد تمایل دارند از طریق خلاقیت، معنا و ارتباط ایجاد کنند.

در زمینه متقاعد سازی مشتری، این اصل می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند. برای مثال، اگر یک فروشنده بتواند یک ایده خلاقانه و جدید برای بازاریابی محصول یا خدمات خود ارائه دهد، بیشتر احتمال دارد که مشتری را متقاعد کند.

 

چطور از اصل خلاقیت در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل خلاقیت در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • از ایده های جدید و غیرمنتظره استفاده کنید. ایده هایی که جدید و غیرمنتظره باشد، بیشتر توجه مشتریان را جلب می کند.
 • از تصاویر و ویدئوهای خلاقانه استفاده کنید. تصاویر و ویدئوهای خلاقانه، می تواند یک داستان جذاب و تأثیرگذار ایجاد کند.
 • از زبان خلاقانه استفاده کنید. زبان خلاقانه، می تواند توجه مشتریان را جلب کند و آنها را درگیر کند.

 

مثال هایی از استفاده از اصل خلاقیت در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل خلاقیت در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک شرکت لوازم آرایشی، از یک کمپین تبلیغاتی خلاقانه استفاده می کند که در آن چهره های مشهور با محصولات این شرکت به صورت غیرمنتظره ای ظاهر می شوند.
 • یک شرکت بیمه، از یک کمپین تبلیغاتی خلاقانه استفاده می کند که در آن یک داستان جذاب و تعاملی را تعریف می کند.
 • یک شرکت فناوری، از یک کمپین تبلیغاتی خلاقانه استفاده می کند که در آن از تصاویر و ویدئوهای بصری جذاب استفاده می کند.

 

مثال های خلاقانه

در اینجا چند ایده خلاقانه برای استفاده از اصل خلاقیت در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • از ایده های جدید و غیرمنتظره استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید از یک محصول یا خدمات جدید و ابتکاری استفاده کنید که هیچ رقیبی ندارد.
 • از تصاویر و ویدئوهای خلاقانه استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید از یک فیلم کوتاه یا انیمیشن خلاقانه برای بازاریابی محصول یا خدمات خود استفاده کنید.
 • از زبان خلاقانه استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید از یک شعار یا نام تجاری خلاقانه برای محصول یا خدمات خود استفاده کنید.

با استفاده از این ایده ها، می توانید از اصل خلاقیت برای ایجاد تأثیری ماندگار بر مشتریان خود استفاده کنید.

 

نکات کلیدی

برای استفاده موثر از اصل خلاقیت در متقاعد سازی مشتری، باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • خلاقیت را با نیازهای مشتریان خود هماهنگ کنید. خلاقیت باید بر اساس نیازها و خواسته های مشتریان هدف شما باشد.
 • خلاقیت را با اصول متقاعد سازی دیگر ترکیب کنید. خلاقیت باید با اصول دیگر متقاعد سازی مانند اصل جاذبه، اصل اقتدار، یا اصل فوریت ترکیب شود تا تأثیر بیشتری داشته باشد.
 • خلاقیت را با مسئولیت پذیری انجام دهید. خلاقیت باید به گونه ای انجام شود که از مشتریان خود سوء استفاده نشود

صداقت در crm

اصل صداقت:

 

اصل صداقت، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند به افرادی اعتماد کنند که صادق هستند. این اصل، بر اساس این واقعیت است که افراد تمایل دارند با افرادی ارتباط برقرار کنند که به آنها اهمیت می دهند و به آنها اعتماد دارند.

در زمینه متقاعد سازی مشتری، این اصل می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند. برای مثال، اگر یک فروشنده بتواند به مشتری نشان دهد که صادق است، بیشتر احتمال دارد که مشتری به او اعتماد کند و از او خرید کند.

 

چطور از اصل صداقت در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل صداقت در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • صادق باشید. این اصل به سادگی این است که صادق باشید. اگر چیزی را نمی دانید، بگوئید نمی دانید. اگر نمی توانید کاری را انجام دهید، بگوئید نمی توانید انجام دهید.
 • منصف باشید. صادق بودن به این معنا نیست که همیشه مثبت باشید. اگر چیزی در مورد محصول یا خدمات شما وجود دارد که عالی نیست، آن را بگوئید.
 • شفاف باشید. صادق بودن به این معنا است که شفاف باشید. به مشتریان خود بگویید که چه چیزی را می فروشید و چه چیزی را نمی فروشید.

 

مثال هایی از استفاده از اصل صداقت در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل صداقت در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشنده لوازم آرایشی، به مشتری می گوید که یک محصول ممکن است برای پوست او مناسب نباشد.
 • یک مشاور مالی، به مشتری می گوید که یک سرمایه گذاری ممکن است خطرناک باشد.
 • یک شرکت بیمه، به مشتری می گوید که پوشش بیمه ممکن است کامل نباشد.

 

چطور میشه سریع مشتری رو قانع کرد با اصل صداقت؟

برای اینکه بتوانید سریع مشتری را قانع کنید با صداقت، باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • از ابتدا صداقت داشته باشید. اگر از ابتدا صداقت نداشته باشید، مشتری شما به شما اعتماد نخواهد کرد.
 • صداقت را با لحن و زبان بدن خود نشان دهید. صداقت باید از طریق لحن و زبان بدن شما به مشتری منتقل شود.
 • صداقت را با عمل خود نشان دهید. صداقت باید با عمل شما ثابت شود.

 

به عنوان مثال، اگر می خواهید یک محصول را به مشتری بفروشید، باید در مورد مزایای آن محصول صادق باشید. اگر مزایایی وجود دارد که محصول شما ندارد، باید به آنها نیز اشاره کنید. اگر محصول شما معایبی دارد، باید آنها را نیز به مشتری بگویید.

همچنین، باید به مشتری خود نشان دهید که به او اهمیت می دهید و به او اعتماد دارید. می توانید این کار را با گوش دادن فعال به مشتری، پاسخ دادن به سوالات او، و ارائه اطلاعات مفید به او انجام دهید.

در نهایت، باید به عمل خود پایبند باشید. اگر به مشتری خود قولی می دهید، باید آن را عملی کنید. اگر نمی توانید قولی را عملی کنید، باید به مشتری خود اطلاع دهید.

با رعایت این نکات، می توانید از اصل صداقت برای متقاعد کردن سریع مشتریان خود استفاده کنید.

اعتماد سازی

اصل اعتماد:

 

اصل اعتماد، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند به افرادی اعتماد کنند که قابل اعتماد هستند. این اصل، بر اساس این واقعیت است که افراد تمایل دارند با افرادی ارتباط برقرار کنند که به آنها اهمیت می دهند و به آنها اعتماد دارند.

در زمینه متقاعد سازی مشتری، این اصل می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند. برای مثال، اگر یک فروشنده بتواند به مشتری نشان دهد که قابل اعتماد است، بیشتر احتمال دارد که مشتری به او اعتماد کند و از او خرید کند.

 

چطور از اصل اعتماد در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل اعتماد در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • متعهد باشید. متعهد بودن به معنای پایبند بودن به قول های شما و انجام آنچه می گویید هستید.
 • صادق باشید. صادق بودن به معنای گفتن حقیقت، حتی زمانی که سخت است.
 • منصف باشید. منصف بودن به معنای دادن اطلاعات دقیق و بی طرفانه است.

 

مثال هایی از استفاده از اصل اعتماد در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل اعتماد در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشنده لوازم آرایشی، به مشتری قول می دهد که اگر محصول را دوست نداشته باشد، بتواند آن را بازگرداند.
 • یک مشاور مالی، به مشتری اطلاعات دقیق و بی طرفانه در مورد گزینه های سرمایه گذاری ارائه می دهد.
 • یک شرکت بیمه، به مشتری سابقه طولانی و مثبت در پرداخت خسارات را نشان می دهد.

 

چطور میشه اعتماد مشتری رو جلب کرد؟

برای اینکه بتوانید اعتماد مشتری را جلب کنید، باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • از ابتدا قابل اعتماد باشید. اگر از ابتدا قابل اعتماد نباشید، مشتری شما به شما اعتماد نخواهد کرد.
 • قابلیت اعتماد خود را با لحن و زبان بدن خود نشان دهید. قابلیت اعتماد باید از طریق لحن و زبان بدن شما به مشتری منتقل شود.
 • قابلیت اعتماد خود را با عمل خود نشان دهید. قابلیت اعتماد باید با عمل شما ثابت شود.

 

به عنوان مثال، اگر می خواهید اعتماد مشتری را جلب کنید، باید به قول های خود پایبند باشید. اگر به مشتری خود قول می دهید که محصولی را ظرف یک هفته تحویل خواهید داد، باید آن را ظرف یک هفته تحویل دهید. اگر به مشتری خود قول می دهید که به سوالات او پاسخ خواهید داد، باید در اسرع وقت به سوالات او پاسخ دهید.

همچنین، باید به مشتری خود نشان دهید که به او اهمیت می دهید و به او اعتماد دارید. می توانید این کار را با گوش دادن فعال به مشتری، پاسخ دادن به سوالات او، و ارائه اطلاعات مفید به او انجام دهید.

در نهایت، باید به عمل خود پایبند باشید. اگر به مشتری خود قولی می دهید، باید آن را عملی کنید. اگر نمی توانید قولی را عملی کنید، باید به مشتری خود اطلاع دهید.

با رعایت این نکات، می توانید اعتماد مشتری را جلب کنید و آنها را برای خرید محصولات یا خدمات خود متقاعد کنید.

ارزش مشتری

اصل ارزش در متقاعد سازی مشتری:

 

اصل ارزش، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند چیزی را بخرند که ارزش آن را داشته باشد. این اصل، بر اساس این واقعیت است که افراد تمایل دارند از منابع خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

در زمینه متقاعد سازی مشتری، این اصل می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند. برای مثال، اگر یک فروشنده بتواند به مشتری نشان دهد که محصول یا خدمات او ارزشمند است، بیشتر احتمال دارد که مشتری آن را بخرد.

 

چطور از اصل ارزش در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل ارزش در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • مزایای محصول یا خدمات خود را برجسته کنید. به مشتریان خود نشان دهید که محصول یا خدمات شما چه مزایایی برای آنها دارد.
 • ارزش محصول یا خدمات خود را در مقایسه با رقبا مقایسه کنید. نشان دهید که محصول یا خدمات شما ارزش بیشتری نسبت به رقبا دارد.
 • ارزش محصول یا خدمات خود را در مقایسه با هزینه آن نشان دهید. نشان دهید که ارزش محصول یا خدمات شما بیشتر از هزینه آن است.

 

مثال هایی از استفاده از اصل ارزش در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل ارزش در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشنده لوازم آرایشی، به مشتری نشان می دهد که محصول او می تواند به بهبود اعتماد به نفس و ظاهر مشتری کمک کند.
 • یک مشاور مالی، به مشتری نشان می دهد که سرمایه گذاری او می تواند به او کمک کند تا در آینده پول بیشتری پس انداز کند.
 • یک شرکت بیمه، به مشتری نشان می دهد که بیمه او می تواند در صورت بروز حادثه از او محافظت کند.

 

چطور میشه ارزش محصول یا خدمات رو به مشتری نشون داد؟

برای اینکه بتوانید ارزش محصول یا خدمات خود را به مشتری نشان دهید، باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • مزایای محصول یا خدمات خود را به طور واضح و مختصر بیان کنید. مشتریان باید بدانند که محصول یا خدمات شما چه مزایایی برای آنها دارد.
 • مزایای محصول یا خدمات خود را با نیازها و خواسته های مشتریان مرتبط کنید. نشان دهید که محصول یا خدمات شما چگونه می تواند به مشتریان کمک کند تا به اهداف خود برسند.
 • مزایای محصول یا خدمات خود را با شواهد و مدارک پشتیبانی کنید. به مشتریان خود نشان دهید که مزایای محصول یا خدمات شما واقعی و قابل اثبات هستند.

 

به عنوان مثال، اگر شما یک فروشنده لوازم آرایشی هستید، می توانید مزایای محصول خود را به صورت زیر بیان کنید:

 • مزایای زیبایی: محصول شما می تواند به بهبود ظاهر و اعتماد به نفس مشتری کمک کند.
 • مزایای سلامتی: محصول شما می تواند به حفظ سلامت پوست مشتری کمک کند.
 • مزایای راحتی: محصول شما می تواند استفاده آسانی داشته باشد و به مشتری کمک کند تا وقت کمتری را صرف آرایش کند.

با بیان مزایای محصول یا خدمات خود به این صورت، می توانید به مشتریان خود نشان دهید که محصول یا خدمات شما ارزشمند است و می تواند به آنها کمک کند تا به اهداف خود برسند.

اصل کیفیت در متقاعد کردن

اصل کیفیت در متقاعد سازی مشتری:

 

اصل کیفیت، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند چیزی را بخرند که از کیفیت بالایی برخوردار باشد. این اصل، بر اساس این واقعیت است که افراد تمایل دارند از محصولات و خدماتی استفاده کنند که از کیفیت بالایی برخوردار باشند و رضایت آنها را جلب کنند.

در زمینه متقاعد سازی مشتری، این اصل می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند. برای مثال، اگر یک فروشنده بتواند به مشتری نشان دهد که محصول یا خدمات او از کیفیت بالایی برخوردار است، بیشتر احتمال دارد که مشتری آن را بخرد.

 

چطور از اصل کیفیت در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل کیفیت در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • کیفیت محصول یا خدمات خود را تضمین کنید. به مشتریان خود نشان دهید که محصول یا خدمات شما از کیفیت بالایی برخوردار است و در صورت بروز مشکل، می توانند از ضمانت آن استفاده کنند.
 • کیفیت محصول یا خدمات خود را با استفاده از گواهینامه ها و تاییدیه ها تأیید کنید. به مشتریان خود نشان دهید که محصول یا خدمات شما توسط سازمان های معتبر مورد تأیید قرار گرفته است.
 • کیفیت محصول یا خدمات خود را با استفاده از نظرات و بازخوردهای مشتریان نشان دهید. به مشتریان خود نشان دهید که محصول یا خدمات شما توسط مشتریان قبلی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

مثال هایی از استفاده از اصل کیفیت در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل کیفیت در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشنده لوازم آرایشی، به مشتری نشان می دهد که محصول او از مواد با کیفیت بالا ساخته شده است و توسط متخصصان پوست آزمایش شده است.
 • یک مشاور مالی، به مشتری نشان می دهد که شرکت سرمایه گذاری او دارای سوابق درخشانی از عملکرد است و توسط سازمان های نظارتی معتبر مورد تأیید قرار گرفته است.
 • یک شرکت بیمه، به مشتری نشان می دهد که بیمه او توسط مشتریان قبلی مورد تأیید قرار گرفته است و در صورت بروز حادثه، به خوبی از آنها محافظت می کند.

 

چطور میشه کیفیت محصول یا خدمات رو به مشتری نشون داد؟

برای اینکه بتوانید کیفیت محصول یا خدمات خود را به مشتری نشان دهید، باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • کیفیت محصول یا خدمات خود را به طور واضح و مختصر بیان کنید. مشتریان باید بدانند که محصول یا خدمات شما از چه کیفیتی برخوردار است.
 • کیفیت محصول یا خدمات خود را با نیازها و خواسته های مشتریان مرتبط کنید. نشان دهید که محصول یا خدمات شما با کیفیتی که مشتریان انتظار دارند مطابقت دارد.
 • کیفیت محصول یا خدمات خود را با شواهد و مدارک پشتیبانی کنید. به مشتریان خود نشان دهید که کیفیت محصول یا خدمات شما واقعی و قابل اثبات است.

 

به عنوان مثال، اگر شما یک فروشنده لوازم آرایشی هستید، می توانید کیفیت محصول خود را به صورت زیر بیان کنید:

 • کیفیت مواد: محصول شما از مواد با کیفیت بالا ساخته شده است که برای پوست شما بی خطر و مفید است.
 • کیفیت ساخت: محصول شما با دقت و با استفاده از فناوری های پیشرفته ساخته شده است.
 • کیفیت عملکرد: محصول شما نتایج مورد انتظار را به شما ارائه می دهد.

با بیان کیفیت محصول یا خدمات خود به این صورت، می توانید به مشتریان خود نشان دهید که محصول یا خدمات شما از کیفیت بالایی برخوردار است و می تواند به آنها کمک کند تا به اهداف خود برسند.

خدمات پس از فروش

اصل خدمات پس از فروش در متقاعد سازی مشتری:

 

اصل خدمات پس از فروش، یکی از اصول مهم متقاعد سازی است که بر اساس آن، افراد بیشتر تمایل دارند از محصولات یا خدماتی استفاده کنند که خدمات پس از فروش مناسبی ارائه می دهند. این اصل، بر اساس این واقعیت است که افراد تمایل دارند از محصولات و خدماتی استفاده کنند که در صورت بروز مشکل، بتوانند از حمایت و پشتیبانی برخوردار شوند.

در زمینه متقاعد سازی مشتری، این اصل می تواند به فروشندگان و بازاریابان کمک کند تا مشتریان را به خرید محصولات یا خدمات خود ترغیب کنند. برای مثال، اگر یک فروشنده بتواند به مشتری نشان دهد که محصول یا خدمات او خدمات پس از فروش مناسبی ارائه می دهد، بیشتر احتمال دارد که مشتری آن را بخرد.

 

چطور از اصل خدمات پس از فروش در متقاعد سازی مشتری استفاده کنیم

برای استفاده از اصل خدمات پس از فروش در متقاعد سازی مشتری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

 • خدمات پس از فروش خود را به طور واضح و مختصر توضیح دهید. به مشتریان خود نشان دهید که چه خدماتی را پس از خرید محصول یا خدمات شما ارائه می دهید.
 • خدمات پس از فروش خود را با نیازها و خواسته های مشتریان مرتبط کنید. نشان دهید که خدمات پس از فروش شما می تواند به مشتریان کمک کند تا از محصول یا خدمات شما به طور کامل و رضایت بخش استفاده کنند.
 • خدمات پس از فروش خود را با شواهد و مدارک پشتیبانی کنید. به مشتریان خود نشان دهید که خدمات پس از فروش شما واقعی و قابل اثبات است.

 

مثال هایی از استفاده از اصل خدمات پس از فروش در متقاعد سازی مشتری

در اینجا چند مثال از استفاده از اصل خدمات پس از فروش در متقاعد سازی مشتری آورده شده است:

 • یک فروشنده لوازم آرایشی، به مشتری نشان می دهد که محصول او دارای گارانتی تعویض است و در صورت بروز مشکل، می تواند آن را تعویض کند.
 • یک مشاور مالی، به مشتری نشان می دهد که شرکت سرمایه گذاری او دارای خدمات مشاوره رایگان است و در صورت بروز مشکل، می تواند از خدمات مشاوره ای شرکت استفاده کند.
 • یک شرکت بیمه، به مشتری نشان می دهد که بیمه او دارای خدمات اضطراری است و در صورت بروز حادثه، می تواند از خدمات اضطراری شرکت استفاده کند.

 

چطور میشه خدمات پس از فروش رو به مشتری نشون داد؟

برای اینکه بتوانید خدمات پس از فروش خود را به مشتری نشان دهید، باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • خدمات پس از فروش خود را به طور واضح و مختصر بیان کنید. مشتریان باید بدانند که چه خدماتی را پس از خرید محصول یا خدمات شما ارائه می دهید.
 • خدمات پس از فروش خود را با نیازها و خواسته های مشتریان مرتبط کنید. نشان دهید که خدمات پس از فروش شما می تواند به مشتریان کمک کند تا از محصول یا خدمات شما به طور کامل و رضایت بخش استفاده کنند.
 • خدمات پس از فروش خود را با شواهد و مدارک پشتیبانی کنید. به مشتریان خود نشان دهید که خدمات پس از فروش شما واقعی و قابل اثبات است.

 

به عنوان مثال، اگر شما یک فروشنده لوازم آرایشی هستید، می توانید خدمات مشتریان خود را به صورت زیر بیان کنید:

 • گارانتی تعویض: در صورت بروز هرگونه مشکل در محصول، می توانید آن را به صورت رایگان تعویض کنید.
 • خدمات مشاوره رایگان: می توانید از خدمات مشاوره رایگان ما برای انتخاب محصول مناسب استفاده کنید.
 • تحویل رایگان: محصول شما به صورت رایگان به درب منزل شما ارسال می شود.

نکات متقاعدکردن مشتری

توصیه های مهم متقاعدسازی مشتری:

 

 • اصل صداقت را رعایت کنید. به مشتریان خود صادق باشید و از گفتن دروغ یا پنهان کردن اطلاعات خودداری کنید.
 • اصل اعتماد را جلب کنید. به مشتریان خود نشان دهید که قابل اعتماد هستید و می توانید به آنها اعتماد کنید.
 • ارزش محصول یا خدمات خود را نشان دهید. به مشتریان خود نشان دهید که محصول یا خدمات شما ارزشمند است و می تواند به آنها کمک کند تا به اهداف خود برسند.
 • کیفیت محصول یا خدمات خود را تضمین کنید. به مشتریان خود نشان دهید که محصول یا خدمات شما از کیفیت بالایی برخوردار است و در صورت بروز مشکل، می توانند از ضمانت آن استفاده کنند.
 • خدمات پس از فروش مناسبی ارائه دهید. به مشتریان خود نشان دهید که در صورت بروز مشکل، می توانند از شما پشتیبانی دریافت کنند.

 

متقاعد کردن مشتری با راه های غیراخلاقی!

متقاعد کردن مشتری با راه های غیراخلاقی، نه تنها غیراخلاقی است، بلکه می تواند مضر نیز باشد. راه های غیراخلاقی متقاعد کردن مشتری عبارتند از:

 • دروغگویی یا پنهان کردن اطلاعات
 • استفاده از زور یا تهدید
 • استفاده از تقلب یا دستکاری
 • استفاده از احساسات یا عواطف مشتری

این راه ها می توانند باعث شوند که مشتری احساس کند که مورد سوء استفاده قرار گرفته است و می تواند منجر به از دست دادن اعتماد مشتری شود. همچنین، ممکن است مشتری پس از خرید محصول یا خدمات، پشیمان شود و از شما شکایت کند.

 

نمونه هایی از راه های غیراخلاقی متقاعد کردن مشتری

در اینجا چند نمونه از راه های غیراخلاقی متقاعد کردن مشتری آورده شده است:

 • یک فروشنده لوازم آرایشی به مشتری می گوید که محصول او می تواند باعث جوانی و زیبایی او شود، در حالی که این محصول هیچ تاثیری بر جوانی و زیبایی مشتری ندارد.
 • یک مشاور مالی به مشتری می گوید که سرمایه گذاری در یک صندوق خاص، باعث سودآوری زیادی برای او خواهد شد، در حالی که این صندوق در واقع ریسک بالایی دارد.
 • یک شرکت بیمه به مشتری می گوید که بیمه آنها بهترین بیمه در بازار است، در حالی که این بیمه در واقع پوشش مناسبی ندارد.

اینها فقط چند نمونه از راه های غیراخلاقی متقاعد کردن مشتری هستند. مهم است که از این راه ها اجتناب کنید و از راه های اخلاقی برای متقاعد کردن مشتری استفاده کنید.

 

رابرت چالدینی، نویسنده کتاب پرفروش نفوذ، در این کتاب، شش اصل مهم متقاعدسازی را مطرح می‌کند که عبارتند از:

 • اصل کمیابی: افراد بیشتر تمایل دارند چیزی را بخرند که کمیاب است.
 • اصل فوریت: افراد بیشتر تمایل دارند چیزی را بخرند که احساس کنند فرصت خرید آن محدود است.
 • اصل تعهد و سازگاری: افراد بیشتر تمایل دارند به قول‌ها و تعهدات خود پایبند باشند.
 • اصل تایید اجتماعی: افراد بیشتر تمایل دارند کاری را انجام دهند که دیگران نیز انجام می‌دهند.
 • اصل تشابه: افراد بیشتر تمایل دارند با افرادی که شبیه آنها هستند ارتباط برقرار کنند و از آنها پیروی کنند.
 • اصل قدرت: افراد بیشتر تمایل دارند از افرادی که قدرتمندتر از آنها هستند پیروی کنند.

این اصول، بر اساس تحقیقات علمی و تجربیات عملی چالدینی استخراج شده‌اند و می‌توانند در زمینه‌های مختلف، از جمله فروش، بازاریابی، روابط عمومی، و حتی زندگی شخصی، برای متقاعد کردن دیگران استفاده شوند.

 پیشنهاد می کنم مقاله مدل آیدا چیست را حتما مطالعه کنید.

نویسنده : حمید حاتم طهرانی – مشاور crm

 

سوالات متداول:

 • متقاعدسازی مشتری چیست؟

متقاعد سازی، یک فرآیند دو طرفه است که در آن، فرد یا گروهی از افراد، سعی در تغییر نگرش، رفتار یا عقاید شخص یا گروه دیگری دارند.

 

 • عوامل مختلفی بر متقاعد سازی مشتری چیست؟

عوامل مختلفی بر متقاعد سازی موثر هستند که می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 • عوامل مربوط به مخاطب: ویژگی هایی مانند سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد، ارزش ها و باورها، بر میزان تاثیر متقاعد سازی بر مخاطب تاثیر می گذارند.
 • عوامل مربوط به پیام و شیوه ارائه: محتوا و پیام متقاعد سازی باید مناسب مخاطب باشد و بر نیازها و خواسته های او پاسخ دهد. شیوه ارائه متقاعد سازی نیز بر میزان تاثیر آن تاثیر می گذارد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + 15 =

نرم افزار ارسال انبوه واتس اپ
کد تخفیف 100 هزار تومانی
فقط امروز

کد تخفیف - softapp
سفارش فوری
close-link
×
سارا احمدی-واتس اپ Whatsapp chat
سارا احمدی-تلگرام Whatsapp chat