وبینار بلند مدت مهارت های مدیر CRM

جذب مشتری

وبینار تکمیل ظرفیت شده است

طی 10 جلسه دو ساعته

روزهای جمعه ساعت 10 تا 12

بصورت وبینار

آموزش مهارت های 10 گانه یک مدیر CRM

پرسش و پاسخ

بررسی پروژه های مختلف

بررسی نرم افزار CRM

ارسال فایل صوتی برای تمام شرکت کنندگان

مدیر crm

ثبت نام و رزرو با 190 هزارتومان

بلیت سمینار

ثبت نام با تخفیف ویژه : 990000 تومان

بلیت سمینار