نوشته‌ها

aida model

اشنایی با مدل آیدا - AIDA

/
این مدل در ابتدا به نامه آیدا نام گذاری شد اما اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان باعث شد تا این مدل به آیدار تبدیل شود