نوشته‌ها

رادیو مشتری- میزخدمت

رادیو مشتری- قسمت دهم - آقای مهندس درخشی(میزخدمت)

/
در قسمت دهم رادیو مشتری با جناب آقای مهندس درخشی ، متخصص مدیریت خ…
رادیو مشتری

رادیو مشتری-قسمت اول-آقای مهندس فیضی

/
رادیو مشتری با هدف ارائه تجربیات متخصصین و صاحبین کسب و کارهای ایرانی در ح…