نوشته‌ها

خدمات به مشتری

ثبات در کیفیت در ارائه خدمات به مشتری راه حل اساسی است

/
برای کمک به کاهش تنوع درارائه خدمات به مشتری با توجه به سطوح مختلف مهارت و دانش برای تمام افراد تیم خود از این راه حل استفاده کنید.

حقوق مصرف کننده در خدمات پس از فروش خودروسازها

/
مصرف کننده در حوزه خدمات پس از فروش در حوزه خودرو دارای حق و حقوقی است