نوشته‌ها

پشتیبانی مشتریان

4 قانون بداهه پردازی و ارتباط آنها با پشتیبانی مشتریان

/
بیایید با هم نگاهی به چهار قانون فِی (Fay) بیندازیم تا ببینیم که این قوانین چگونه در پشتیبانی مشتریان مورد استفاده قرار می گیرند