نوشته‌ها

وفاداری

بهترین طرح های وفاداری ، وفاداری را بوجود نمی آورند

/
از این بخش استفاده کنید زمانی که می خواهید به برنامه ی وفاداری مشتریان خود بهای بیشتری بدهید
برنامه وفاداری

چه چیزی وفاداری مشتریان را به ارمغان می آورد؟

/
این بخش به شما کمک می کند تا متوجه شوید وفاداری مشتری فراتر از طراحی و ارائه ی برنامه وفاداری است.تجربه ی کلی مشتریان به اندازه ی برنامه ی وفاداری در وفاداری مشتریان تاثیر گذاراست