نوشته‌ها

ستاره قطبی در ارتباط با مشتری

/
خوب بالاخره زمان آن رسید تا برای اولین بار در ایران وبینار…
باشگاه مشتریان

وبینار راه اندازی باشگاه مشتریان

/
در این وبیـنار، سفـری جذاب خواهیم داشت به رازهای پنهان در راه…
خدمات ویژه به مشتری

وبینار خدمات ویژه به مشتری!

/
منظور از خدمات ویژه به مشتری ، بررسی و ارائه ایده هایی برای ارائه…