نوشته‌ها

داده های نظرسنجی

در هنگام تفسیر داده های نظرسنجی مراقب باشید

/
جمع آوری داده های نظرسنجی یک چیز است، اما تحلیل و فهم اینکه معنای آنها چیست، کاملا متفاوت است.فهم داده ها بسیار مشکل بوده و به مهارت به خصوصی نیاز دارد
رستوران

داستان روز (رستوران)

/
يكماه بيش از رستوراني غذا سفارش دادم و درهنگام بازكردن غذا متوجه شدم غذاهم سرد شده است،
نظرسنجی

در مورد نظرسنجی خود صادق بوده و آن را کوتاه نگه دارید

/
از این بخش هنگامی استفاده کنید که میخواهید راهی تاثیرگذارتر جهت درخواست از مشتریان جهت نظرسنجی استفاده کنید.