نوشته‌ها

نرم افزار crm رایگان

نرم افزار CRM رایگان

نرم افزار crm رایگان نرم افزار هایی هستند که به صورت رایگان و OpenSource اما با محدودیتهایی خاص در اختیار مشتریان قرار می گیرند