نوشته‌ها

رادیو مشتری- میزخدمت

رادیو مشتری- قسمت دهم - آقای مهندس درخشی(میزخدمت)

/
در قسمت دهم رادیو مشتری با جناب آقای مهندس درخشی ، متخصص مدیریت خ…