نوشته‌ها

سفرمشتری

به آغاز سفر مشتری فکر کرده اید؟!

/
برای اینکه بتوانید یک میلیون دلار از هر مشتری درآمد داشته باشید نیاز به حفظ مشتریان و افزایش وفاداری آنها دارید، آیا به آغاز سفر مشتری فکر کرده اید؟