نوشته‌ها

حفظ مشتریان

حفظ مشتریان در آرایشگاههای مردانه

/
بزرگترین مشکل اکثر آرایشگاههای مردانه اینست که اطلاعات مشتریان خود را ثبت نمیکنند و متاسفانه اهمیتی برای آنها قائل نیستند.