نوشته‌ها

مدل کانو

مدل کانو در سنجش رضایت مشتریان

/
مدل کانو بر اساس سه دسته الزامات اساسي، عملکردي و انگيزشي به ارزيابي رضايت مشتريان مي‌پردازد