نوشته‌ها

داده کاوی

جمع آوری و تحلیل اطلاعات مشتریان

/
یکی از بهترین روش های استخراج الگوهای رفتاری مشتریان، استفاده از الگوریتم های داده کاوی است