نوشته‌ها

کاغذ دیواری

داستان روز (کاغذ دیواری)

/
چند روز گذشته ودر روز جمعه برای خرید کاغذ دیواری به مغازه های مخت…