نوشته‌ها

وفاداری

بهترین طرح های وفاداری ، وفاداری را بوجود نمی آورند

/
از این بخش استفاده کنید زمانی که می خواهید به برنامه ی وفاداری مشتریان خود بهای بیشتری بدهید
تجربه مشتریان

حذف اشکالات جزئی در تجربه مشتریان

/
ازاین نکته استفاده کنید تا آزردگی های کوچک در تجربه مشتریان را که چهره ی شرکت شما را مخدوش می کند و همیشه به یاد می ماند را شناسایی و ریشه کن کنید.