نوشته‌ها

داده های مشتریان

غوطه ور شدن در داده های مشتریان بهتر است!

/
تا زمانی که داده های مشتریان به ما درک صحیحی از رفتار مشتریان می دهد می تواند خوب باشد،گاهی اوقات پاسخ های درست در مقابل شما هستند
سفرمشتری

به آغاز سفر مشتری فکر کرده اید؟!

/
برای اینکه بتوانید یک میلیون دلار از هر مشتری درآمد داشته باشید نیاز به حفظ مشتریان و افزایش وفاداری آنها دارید، آیا به آغاز سفر مشتری فکر کرده اید؟