نوشته‌ها

مشتری نمی خواهیم

مشتری نمی خواهیم ، اصرار نکنید!

/
با توجه به اینکه در پروژه های مختلفی در حال مشاوره هستم ممکن است …
حفظ مشتریان

حفظ مشتریان در آرایشگاههای مردانه

/
بزرگترین مشکل اکثر آرایشگاههای مردانه اینست که اطلاعات مشتریان خود را ثبت نمیکنند و متاسفانه اهمیتی برای آنها قائل نیستند.