نوشته‌ها

تصویر ذهنی در پیاده سازی crm

/
برای استقرار crm به چه می اندیشید؟ هدف شما چیست؟ به دنبال چه چیزی هستید؟آیا برای ایجاد تجربه ای متفاوت برای خانم های خانه دار فکر میکنید؟ یا به دنبال راهی برای خنداندن کودکان هستید؟