نوشته‌ها

مشتری نمی خواهیم

مشتری نمی خواهیم ، اصرار نکنید!

/
با توجه به اینکه در پروژه های مختلفی در حال مشاوره هستم ممکن است …
تغییر

ایجاد تغییر در تجربه مشتری

/
از این مطلب برای وقتی که میخواهید به تغییر در سازمان، پیدا ک…
رهبری

عملکرد رهبری و تجربه مشتری

/
از این مقاله هنگامی استفاده کنید که می خواهید بدانید که رفتار شما به عنوان یک رهبر چگونه بر روی تجربه مشتریان و انگیزه کارکنان تاثیر گذاشته و شما چه اقدامی در این مورد می توانید انجام دهید.
تعهد

رابطه بین تجربه مشتری و تعهد کارکنان

/
از این مقاله برای فهمیدن اینکه چگونه تعهد بالای کارکنان می تواند پایه گذار یک تجربه خوب بوده و اینکه چه معیارهایی برای فهم بهتر میزان تعهد نیروی کار مناسب ،استفاده کنید.
تجربه مشتری

طولانی ترین احساسات پایدار در تجربه مشتری

/
از این بخش استفاده کنید تا خطرناک ترین و مخرب ترین احساساتی که به تجربه مشتری وارد می شود را بفهمید و اینکه در قبال آنها چه کاری میتوانید انجام دهید.
تجربه انتظار

همه مشتریان از انتظار متنفر هستند!

/
از این مورد استفاده کنید اگر مشتریان شما بعضی مواقع می بایست منتظر بمانند و شما دوست دارید تا تجربه بهتری را برای آنها بوجود آورید.