نوشته‌ها

تجربه انتظار

همه مشتریان از انتظار متنفر هستند!

/
از این مورد استفاده کنید اگر مشتریان شما بعضی مواقع می بایست منتظر بمانند و شما دوست دارید تا تجربه بهتری را برای آنها بوجود آورید.