نوشته‌ها

فروشگاه پوشاک

داستان روز (فروشگاه پوشاک)

/
به قصد خرید وارد فروشگاه پوشاک معروفی شدم، سلامی کردم وشروع کردم به چرخیدن داخل مغازه، البته نه جواب سلامی شنیدم و نه کسی گفت خوش آمدید و نه کسی براش مهم بود که من داخل فروشگاه شدم

به بخشی از داستان مشتریان خود تبدیل شوید

/
این روزها کسب و کارها مشکل جذب و حفظ توجه مشتریان را دارند.کسب و کارهایی می توانند توجه مردم را به خود جلب کنند و در ذهن مشتریان خود بمانند که داستان برند خود را برای مردم تعریف کنند.