نوشته‌ها

پشتیبانی مشتریان

4 قانون بداهه پردازی و ارتباط آنها با پشتیبانی مشتریان

/
بیایید با هم نگاهی به چهار قانون فِی (Fay) بیندازیم تا ببینیم که این قوانین چگونه در پشتیبانی مشتریان مورد استفاده قرار می گیرند

بهبود ارتباط با مشتریان با استفاده از بداهه پردازی

/
برای یافتن راه هایی جهت بهبود ارتباط با مشتریان، بر بداهه پردازی تمرکز می کنیم؛ از نوع همان بداهه پردازان مجنونی که در کلاس های بازیگری می بینیم