نوشته‌ها

بانک

داستان روز (بانک)

/
براي افتتاح حساب به يكي از شعبات بانک ...مراجعه كردم...
مدیریت ارتباط با مشتری در بانک

مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ها

/
منطق مدیریت ارتباط با مشتری، “تحت نظر قراردادن” و “مدیریت بر تمام پروسه ی خدمت رسانی به مشتری” است. بسیار مهم است که به عنوان یک سیستم در نظر گرفته شود