نوشته‌ها

تخفیف برای مشتری

تخفیف برای مشتری جذاب نیست!

/
در این فیلم آموزشی نکاتی را در خصوص تخفیف برای مشتری عنوان کرده ایم.در تخفیف دادن به مشتری دقت کنید، مشتری را شرطی نکنید که هرزمان که تخفیف داشتید به سراغ شما بیایند.