نوشته‌ها

دوره مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات دوره ایده های طلایی در مدیریت ارتباط با مشتری

/
این دوره برگزار شددوستان زیادی در خصوص چارچوب دوره ایده …