نوشته‌ها

انتظارات

وعده بدهید وآنها را عملی کنید اما بیش از حد ،انتظارات را بالا نبرید

/
این بخش به شما کمک می کند تا متوجه شوید که چرا عمل کردن به وعده ها اهمیت دارد اما بالابردن انتظارات باعث ضرر و زیان خواهد شد.