نوشته‌ها

درب اتوماتیک

درب اتوماتیک نمیخواهم!!!

/
یکسال پیش برای پروژه ای سفارش درب اتوماتیک دادم و پس از بررس…
داده کاوی

جمع آوری و تحلیل اطلاعات مشتریان

/
یکی از بهترین روش های استخراج الگوهای رفتاری مشتریان، استفاده از الگوریتم های داده کاوی است