نوشته‌ها

درب اتوماتیک

درب اتوماتیک نمیخواهم!!!

/
یکسال پیش برای پروژه ای سفارش درب اتوماتیک دادم و پس از بررس…
داده کاوی

جمع آوری و تحلیل اطلاعات مشتریان

/
یکی از بهترين روش های استخراج الگوهاي رفتاري مشتريان، استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي است