نوشته‌ها

شبکه های اجتماعی

ارتباط با مشتریان در شبکه های اجتماعی

/
با پذیرفتن نقش شبکه های اجتماعی و سرمایه‌گذاری روی آن‌، می‌ت…
ارتباط با مشتریان

آیا کسب وکار شما جذاب است و همه به شما علاقه دارند؟

/
از این مقاله استفاده کنید تا به شما کمک کند متوجه شوید چطورارتباط بهتری با مشتریان خود برقرار کنید؟

بهبود ارتباط با مشتریان با استفاده از بداهه پردازی

/
برای یافتن راه هایی جهت بهبود ارتباط با مشتریان، بر بداهه پردازی تمرکز می کنیم؛ از نوع همان بداهه پردازان مجنونی که در کلاس های بازیگری می بینیم