نوشته‌ها

برخورد رسمی

برخورد رسمی و حساب شده با مشتری چیست؟

/
برخورد رسمی با مشتری و احترام به مشتری در چارچوب سازمان بسیار حائز اه…
اتیکت رفتاری

رادیو مشتری - قسمت نهم - آقای مهندس حدادیان (اتیکت های رفتاری)

/
در قسمت نهم رادیو مشتری با جناب آقای مهندس حدادیان ، مدرس رسمی GR…