(از شما سپاسگزاریم)

لینک دموی نرم افزار را به ایمیل شما فرستادیم

یک پیشنهاد فوق العاده هم برای شما داریم

 70 درصد تخفیف برای خرید فیلم راه اندازی باشگاه مشتریان،  برای شما در نظر گرفته‌ایم

قیمت اصلی این فیلم آموزشی : 289000 تومان

قیمت با 70 درصد تخفیف ویژه : 89000 تومان

کد تخفیف ۲۴ ساعته : freeclub

باشگاه مشتریان

بیش از 3 ساعت فیلم آموزشی با سرفصل های زیر:

تعریف حرفه ای باشگاه مشتریان

معرفی نردبان وفاداری مشتری

باید ها و نبایدهای باشگاه مشتری

6 کلید طلایی درگیرسازی مشتریان

حقایق و رازهای باشـگاه مشتریان در ایران

سناریوی رفتاری در کلوپ مشتریان

اجزای تشکیل دهنده باشـگاه مشتریان

قدم های راه اندازی باشـگاه مشتریان

نمونه های موردی باشـگاه مشتریان

بررسی نرم افزار باشگاه مشتریان