خدمات میدانی و تمهیدات مقابله با کرونا به‌منظور حفظ سلامت کارکنان