فرم درخواست کوچ افزایش فروش

کوچ افزایش فروش

این چالش در راستای مسئولیت اجتماعی گروه حاتم طهرانی ، فقط برای کمک به 10 کسب و کار طراحی شده است. مدت زمان مشاوره فروش 6 ماه است که ابتدای هر ماه می بایست مبلغ مشخصی را پرداخت نمایید (البته این مبلغ در حد پرداخت حقوق به یک کارشناس فروش است)

×
سارا احمدی-واتس اپ
سارا احمدی-تلگرام