فرم درخواست کوچ افزایش فروش

کوچ افزایش فروش

این چالش در راستای مسئولیت اجتماعی گروه حاتم طهرانی ، فقط برای کمک به 10 کسب و کار طراحی شده است. مدت زمان مشاوره فروش 6 ماه است که ابتدای هر ماه می بایست مبلغ مشخصی را پرداخت نمایید (البته این مبلغ در حد پرداخت حقوق به یک کارشناس فروش است)
دوره درون سازمانی مهارت های مکالمه تلفنی
اطلاعات بیشتر
close-image