تبریک!

به شما تبریک می‌گوییم! ما به قولمان وفاداریم و درس اول تا ۱۵ دقی…

درس ششم: کاربرد نرم افزارهای CRM

/
برای دانلود درس ششم بروی لینک زیر کلیک بفرمایید لطفا" کلیک …

درس پنجم: وفادارسازی مشتریان

/
برای دانلود درس پنجم بروی لینک زیر کلیک بفرمایید لطفا" کلیک ر…

درس چهارم: روش برخورد با انواع مشتری عصبانی

/
برای دانلود درس چهارم بروی لینک زیر کلیک بفرمایید لطفا" کلیک را…

درس سوم: Social CRM

/
برای دانلود درس سوم بروی لینک زیر کلیک بفرمایید لطفا" کلیک …

درس دوم: مدیریت تجربیات مشتری

/
برای دانلود درس دوم بروی لینک زیر کلیک بفرمایید لطفا" کلیک …

درس اول:اهمیت استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری

/
برای دانلود درس اول بروی لینک زیر کلیک بفرمایید   لطف…

نظرات در مورد دوره رایگان

/
نظرات مشتریان