خدمات حاتم طهرانی

جدیدترین دوره آموزشی بعدی به زودی اعلام میشود

دوره آموزشی درون سازمانی

دوره مدیریت ارتباط با مشتری

برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های زیر امکان پذیر است:

1- 8 گام شگفت انگیز در ارتباط با مشتری

2- ایده هایی برای کسب درآمد بیشتر از هر مشتری

3- آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری CRM

4- مهارت های مکالمه تلفنی موفق در ارتباط با مشتری

5- 8 گام در انتخاب نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM

6- مدیریت شکایات مشتریان

7- ارتباط با مشتری در کسب و کارهای اینترنتی

فرم درخواست دوره آموزشی

مشاوره

مشاوره مدیریت ارتباط با مشتری

ارائه خدمات مشاوره در حوزه های زیر امکان پذیر است:

1- سازماندهی ، رهبری و هدایت تیم ارتباط با مشتریان

2- استقرار نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM

3- طراحی و راه اندازی باشکاه مشتریان

4- استقرار و اخذ استانداردهای حوزه مدیریت ارتباط با مشتری CRM

5- ارزیابی و استخدام پرسنل واحد امور مشتریان

6- ارائه راهکارهایی جهت کسب درآمد بیشتر از هر مشتری

7- استاندارد سازی فرآیندهای کسب و کار در حوزه ارتباط با مشتری

فرم درخواست مشاوره