Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

عدم خرید مشتری

دلایل عدم خرید مشتری چیست؟

تعجب نکنید، این سوال را بارها و بارها از من می پرسند که چرا مردم خرید نمی کنند؟ دلایل عدم خرید مشتری چیست؟چرا مغازه روبرویی اینقدر شلوغ است و مغازه من پرنده هم پر نمیزند؟ چرا  مردم کالای من که ارزانتر است نمی خرند؟چرا مردم تا به من می رسند پول ندارند و دائما” بر […]

شبکه های اجتماعی

بروزرسانی اتوماتیک همه شبکه های اجتماعی!

یکی از مشکلات و دغدغه های کسب و کارهای کوچک بروزرسانی تمام شبکه های اجتماعی است. این موضوع اغلب زمان بسیار زیادی را ازایشان می گیرد، همانطور که می دانید برای موتورهای جستجو بسیار مهم است که شما ازکدام شبکه اجتماعی به وب سایت خود لینک دریافت کرده اید . در ضمن بایستی در تمام […]

عدم خرید مشتری

دلایل عدم خرید مشتری چیست؟

تعجب نکنید، این سوال را بارها و بارها از من می پرسند که چرا مردم خرید نمی کنند؟ دلایل عدم خرید مشتری چیست؟چرا مغازه روبرویی اینقدر شلوغ است و مغازه من پرنده هم پر نمیزند؟ چرا  مردم کالای من که ارزانتر است نمی خرند؟چرا مردم تا به من می رسند پول ندارند و دائما” بر […]

شبکه های اجتماعی

بروزرسانی اتوماتیک همه شبکه های اجتماعی!

یکی از مشکلات و دغدغه های کسب و کارهای کوچک بروزرسانی تمام شبکه های اجتماعی است. این موضوع اغلب زمان بسیار زیادی را ازایشان می گیرد، همانطور که می دانید برای موتورهای جستجو بسیار مهم است که شما ازکدام شبکه اجتماعی به وب سایت خود لینک دریافت کرده اید . در ضمن بایستی در تمام […]