Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

داستان روز (دکتر دندانپزشک)

رفتم سوپرمارکت خرید کردم، این تراکت که برای یک دکتر محترم دندانپزشک است،به کیسه خرید من منگنه شده بود!   آخه این چه وضعشه؟ اول اینکه این شیوه تبلیغات تموم شده، دوم اینکه این دکتر محترم هنوز نمیدونه مشتریان هدفش چه کسانی هستند،سوم اینکه هیچ وقت من به این دکتر مراجعه نمیکنم چون پرستیژ  کاری […]

تغییر

ایجاد تغییر در تجربه مشتری

از این مطلب برای وقتی که میخواهید به تغییر در سازمان، پیدا کردن روش های جدید کار و فرآیندهایی برای ارائه یک خدمت عالی به مشتری بپردازید، استفاده کنید. هنگامیکه همه چیز به این سرعت در اطراف ما تغییر میکنند، تغییرپذیری یک مهارت مهم در موفقیت به حساب می آید. به هرحال، تغییرپذیری نیازمند تصمیم […]

داستان روز (دکتر دندانپزشک)

رفتم سوپرمارکت خرید کردم، این تراکت که برای یک دکتر محترم دندانپزشک است،به کیسه خرید من منگنه شده بود!   آخه این چه وضعشه؟ اول اینکه این شیوه تبلیغات تموم شده، دوم اینکه این دکتر محترم هنوز نمیدونه مشتریان هدفش چه کسانی هستند،سوم اینکه هیچ وقت من به این دکتر مراجعه نمیکنم چون پرستیژ  کاری […]

تغییر

ایجاد تغییر در تجربه مشتری

از این مطلب برای وقتی که میخواهید به تغییر در سازمان، پیدا کردن روش های جدید کار و فرآیندهایی برای ارائه یک خدمت عالی به مشتری بپردازید، استفاده کنید. هنگامیکه همه چیز به این سرعت در اطراف ما تغییر میکنند، تغییرپذیری یک مهارت مهم در موفقیت به حساب می آید. به هرحال، تغییرپذیری نیازمند تصمیم […]