website

سایت حاتم طهرانی مجدد راه اندازی شد

وب سایت گروه حاتم طهرانی با هدف ارائه مطالب آموزشی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و کاملا” مبتنی بر بازار ایران فعالیت رسمی خود را شروع کرد.

منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستیم.